Mətbu məlumat  
Xəbərlər
“Azərbaycanda uşaqlar” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur01.08.2014
“Azərbaycanda uşaqlar” adlı illik statistik məcmuə ölkədə uşaqların sayının dəyişilməsini, eləсə də 2013-сü ildə sosial-demoqrafik prosesləri ötən illərlə müqayisəli şəkildə xarakterizə edən əsas göstəriсiləri özündə əks etdirir. Statistik məcmuəyə demoqrafik göstəricilər, təhsil, əhalinin yaşayış şəraiti, müalicəvi-profilaktik xidmətlər, sosial təminat, xəstəliklər və ölüm, cinayətkarlıq, iqtisadi və inzibati şəhər və rayonlar adlı bölmələrdən ibarət olmaqla, müvafiq olaraq 1990, 1995-2013-cü illərdə yaş qrupları, yaşayış ...
Ətraflı
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur31.07.2014
Statistik məcmuə əhali və ərazi, suvarılan torpaqlar, ümumi daxili məhsulun və kapital qoyuluşlarının iqtisadiyyat sahələri üzrə bölgüsü, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul istehsalı və məhsuldarlığı, mal-qara və quşların sayı, əsas növ heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və s. barədə məlumatları əhatə edir. Ölkə üzrə yekun məlumatlar iki əsas təsərrüfat kateqoriyası – kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar, habelə fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə verilmişdir.
Ətraflı
“Azərbaycanda tikinti” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur31.07.2014
“Azərbaycanda tikinti” illik statistik məcmuəsinə 2003-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında tikinti kompleksinin inkişafını xarakterizə edən göstəricilər daxil edilmişdir. Məcmuədə ölkədə istifadəyə verilmiş mühüm əhəmiyyətli yeni müəssisələr və obyektlər, inşaat işlərinə yönəldilmiş ümumi investisiyanın, xarici və daxili mənbələrdən yönəldilmiş vəsaitlərin, neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyalar və artım sürəti, xarici ölkələr üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar, kiçik sahibkarlar tərəfindən əsas ...
Ətraflı
Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiya haqqında
E L A N
31.07.2014
Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin nəzərinə çatdırılır ki, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20 iyun 2014-cü il tarixli, 987-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiyanın məbləği üç yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarında müəyyənləşdirilmişdir.
Ətraflı
“Azərbaycanda turizm və xidmətlər” adlı illik statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur25.07.2014
“Azərbaycanda turizm və xidmətlər” məcmuəsi Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin iqtisadi göstəriciləri və ölkə sərhəddini keçərək xarici ölkələrə gedən və Azərbaycan Respublikasına gələn vətəndaşların sayı, iaşə dövriyyəsi, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər, o cümlədən məişət xidməti, reklam müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında statistik məlumatların əks olunduğu illik nəşrdir. Statistik məcmuəyə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin, mehmanxana və mehmanxana tipli ...
Ətraflı
“Azərbaycanda qadınlar və kişilər” adlı illik statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur21.07.2014
“Azərbaycanda qadınlar və kişilər” adlı illik statistik məcmuə ölkədə qadınların və kişilərin sayının dəyişilməsini, eləсə də 2013-сü ildə ölkədə sosial-demoqrafik prosesləri ötən illərlə müqayisəli şəkildə xarakterizə edən əsas göstəriсiləri özündə əks etdirir. Statistik məcmuəyə səhiyyə, təhsil və elmi kadrlar, məşğulluq və işsizlik, əhalinin iqtisadi fəallığına dair statistik müşahidə, kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq, həyat səviyyəsi və sosial təminat, parlament, hüquqpozmalar və beynəlxalq müqayisələr bölmələrindən ibarət olmaqla ...
Ətraflı
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [-30-] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

kişisel blog