Mətbu məlumat  
Xəbərlər
“Azərbaycanın energetikası” statistika məcmuəsi nəşr olunmuşdur20.08.2014
Statistik məсmuənin bu buraxılışında 2007-2013-cü illər üzrə milli enerji balansı, 2009-2013-cü illər əhatə olunmaqla enerji məhsullarının əmtəə balansları və energetika statistikasına aid digər zəruri məlumatlar verilmişdir. Məcmuə 5 bölmədən ibarətdir. 1-ci bölmədə energetika müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri, enerji tutumu və s., 2-ci bölmədə illər üzrə enerji balansı və balansın sektorlar üzrə bölgüsü, 3-cü bölmədə enerji balansını əhatə edən ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəə) balansları, 4-cü bölmədə enerji məhsullarının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehlakı ...
Ətraflı
“Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur20.08.2014
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraitinin vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilər, həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm və təbii artım haqqında məlumatlar verilmişdir. Məcmuədə müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, əhalinin xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi və ayrı-ayrı xəstəliklərin lokalizasiyalar üzrə bölgüsü, sanatoriyalar, pansionatlar və istirahət evləri, doğuş, abort, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, pensiya təminatı, sosial müavinətlər, təqaüdlər...
Ətraflı
Dövlət Statistika Komitəsində “Məlumatların yayımlanması və məlumatların saxlanılması” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir19.08.2014
2014-cü ilin illik iş planına uyğun olaraq İslam ölkələri üçün Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat Mərkəzi (SESRİC) tərəfindən Statistik potensial imkanlar proqramı (StatCaB) çərçivəsində 2014-cü ilin 11-13 avqust tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində “Məlumatların yayımlanması və məlumatların saxlanılması” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir.
Ətraflı
“Azərbaycanda uşaqlar” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur01.08.2014
“Azərbaycanda uşaqlar” adlı illik statistik məcmuə ölkədə uşaqların sayının dəyişilməsini, eləсə də 2013-сü ildə sosial-demoqrafik prosesləri ötən illərlə müqayisəli şəkildə xarakterizə edən əsas göstəriсiləri özündə əks etdirir. Statistik məcmuəyə demoqrafik göstəricilər, təhsil, əhalinin yaşayış şəraiti, müalicəvi-profilaktik xidmətlər, sosial təminat, xəstəliklər və ölüm, cinayətkarlıq, iqtisadi və inzibati şəhər və rayonlar adlı bölmələrdən ibarət olmaqla, müvafiq olaraq 1990, 1995-2013-cü illərdə yaş qrupları, yaşayış ...
Ətraflı
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur31.07.2014
Statistik məcmuə əhali və ərazi, suvarılan torpaqlar, ümumi daxili məhsulun və kapital qoyuluşlarının iqtisadiyyat sahələri üzrə bölgüsü, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul istehsalı və məhsuldarlığı, mal-qara və quşların sayı, əsas növ heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və s. barədə məlumatları əhatə edir. Ölkə üzrə yekun məlumatlar iki əsas təsərrüfat kateqoriyası – kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar, habelə fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə verilmişdir.
Ətraflı
“Azərbaycanda tikinti” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur31.07.2014
“Azərbaycanda tikinti” illik statistik məcmuəsinə 2003-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında tikinti kompleksinin inkişafını xarakterizə edən göstəricilər daxil edilmişdir. Məcmuədə ölkədə istifadəyə verilmiş mühüm əhəmiyyətli yeni müəssisələr və obyektlər, inşaat işlərinə yönəldilmiş ümumi investisiyanın, xarici və daxili mənbələrdən yönəldilmiş vəsaitlərin, neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyalar və artım sürəti, xarici ölkələr üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar, kiçik sahibkarlar tərəfindən əsas ...
Ətraflı
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [-31-] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

kişisel blog