Mətbu məlumat  
Xəbərlər
Bakıda enerji statistikası üzrə beynəlxalq seminar keçiriləcəkdir.02.09.2011
BMT-nin Statistika Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə 27-30 sentyabr 2011-ci il tarixdə Dövlət Statistika Komitəsində enerji statistikası üzrə beynəlxalq regional seminar keçiriləcəkdir.
Ətraflı
Dövlət Statistika Komitəsinin yerli statistika orqanlarının nümayəndələrinin Bolqarıstan Milli Statistika İnstitutunun Varna regional idarəsinə səfəri haqqında18.07.2011
Avropa İttifaqının Dövlət Statistika Komitəsinə dəstək - TVİNNİNG layihəsi çərçivəsində 2011-ci ilin iyul ayının 11-dən 15-dək Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsinin sədri B.İsmayılov, Bakı ŞSİ-nin rəisi A.Əliyev, Gəncə ŞSİ-nin rəisi İ.Cəfərov və Şamaxı RSİ-nin rəisi A.Məmmədov Bolqarıstan Respublikasının Milli Statistika İnstitutunun Varna regional idarəsində səfərdə olmuşlar.
Ətraflı
"Azərbaycanın nəqliyyatı" statistika məcmuəsi01.07.2011
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 2010-cu ilin məlumatları da daxil olmaqla "Azərbaycanın nəqliyyatı" statistika məcmuəsi 2011-ci ildə nəşr olunmuşdur. "Azərbaycanın nəqliyyatı" statistika məcmuəsində ölkə nəqliyyatının vəziyyətini xarakterizə edən əsas göstəricilər verilmişdir. Nəqliyyatın infrastrukturu, inkişaf dinamikası və müqayisə etmək üçün bir sıra dünya ölkələrinin bu sahədə olan məlumatları məcmuəyə daxil edilmişdir.
Ətraflı
Qlobal Qiymətləndirmənin nəticələrinə aid keçirilmiş tədbir haqqında27.05.2011
2011-ci il mayın 26-sı Dövlət Statistika Komitəsində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, Avrostat və Avropanın Azad Ticarət Assosiasiyası tərəfindən 2010-cu ildə keçirilmiş Azərbyacan Respublikasının Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsinin nəticələrinə həsr olunmuş təqdimat keçirilmişdir.
Ətraflı
Makroiqtisadi göstəricilər13.05.2011
Ətraflı
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Statistika və iqtisadi tədqiqatlar üzrə əlaqələndirici şəxslərin 8-ci toplantısı haqqında26.04.2011
2011-ci ilin aprelin 21-22-də Bakı şəhərində İƏT-in Statistika və iqtisadi tədqiqatlar üzrə əlaqələndirici şəxslərin 8-ci toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda İƏT-in Baş Katibinin müavini cənab Altaf Aşgar, Katibliyin statistika və iqtisadi tədqiqatlar Direktoratının nümayəndələri, eləcə də İƏT-ə daxil olan ölkələrin
Ətraflı
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [-65-] 66 67 68 69 70 71 72

kişisel blog