22.02.2016  

2016-cı ilin yanvar ayında əhalinin gəlirləri

2016-cı ilin yanvar ayında ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 12,1 faiz artaraq 3080,6 milyon manata çatmışdır. Gəlirlərin əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi isə 321,2 manat təşkil etmişdir.
Gəlirlərin 88,0 faizi son istehlaka, 9,5 faizi vergilərin, sığorta və üzvlük haqlarının, 2,5 faizi isə kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinə sərf edilmişdir.
Bütün icbari və könüllü haqlar ödənildikdən sonra əhalinin sərəncamında 2780,6 milyon manat və ya əhalinin hər nəfərinə orta hesabla 290,0 manat vəsait qalmışdır.

Əlaqə nömrəsi: 5387450