print
2017-02-13

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi haqqında

2017-ci ilin yanvar ayında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri əvvəlki ilin eyni ayının səviyyəsini müqayisəli qiymətlərlə 1,3 faiz üstələyərək 2,6 milyard manata bərabər olmuşdur. İstehlakçılara 1,3 milyard manatlıq və ya 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən real ifadədə 0,8 faiz çox ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 1,7 faiz çox qeyri-ərzaq məhsulları satılmışdır.  

Hesabat ayında məhsul bazarı aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunmuşdur:

Məhsul qruplarının adları Satışdan gəlir, milyon manatla 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2 575,7 101,3
o cümlədən:
ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 1 298,2 100,8
toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılar 450,9 102,1
elektrik malları və mebel 162,5 101,2
kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsulları 19,4 101,7
əczaçılıq və tibbi mallar 36,8 101,9
avtomobil yanacağı 131,1 99,8
digər qeyri-ərzaq məhsulları 476,8 102,0

Hesabat ayında istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin 50,4 faizi ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının, 17,5 faizi toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabıların, 6,3 faizi elektrik malları və mebelin, 5,1 faizi avtomobil yanacağının, 1,4 faizi əczaçılıq və tibbi malların, 0,8 faizi kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarının, 18,5 faizi isə digər qeyri-ərzaq məhsullarının alınmasına sərf olunmuşdur.
2017-ci ilin yanvar ayında istehlak məhsullarının 12,0 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələr, 54,1 faizi fərdi sahibkarlar tərəfindən, 33,9 faizi isə bazar və yarmarkalarda satılmışdır.
Hesabat ayında əhalinin bir nəfərinə düşən orta pərakəndə ticarət dövriyyəsi 265,7 manat və ya 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən nominal ifadədə 31,8 manat çox olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində bir ölkə sakini orta hesabla 133,9 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 131,8 manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları almışdır.

əlaqə telefonu: 538-77-25