İnzibati ərazi vahidləri üzrə statistik vahidlərin kataloqu

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03100001 İnzibati ərazi vahidləri üzrə statistik vahidlərin kataloqu illik