Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  
03101284
 
1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında)
rüblük hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində
03101272 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında)
03101002 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında)
Hesabatlarla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-04, 34-19, 34-20, 34-21; nömrəli telefonlara zəng edə bilərsiniz.
2. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) illik aprel ayının 1-dək
3. 03101124 4-BB №-li forma (Bələdiyyə büdcəsinin icrası haqqında) (yeni) rüblük 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat rübündən sonra 30 gün
illik ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
3.1 03101124 1-BB №-li forma (Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) rüblük 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
illik ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində
4. 03101126 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
5. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
6. 03101130 1-sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat rübü başa çatdıqdan sonra 25 gün ərzində
7. 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
7.1 03101140 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) (yeni) rüblük hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində
8. 03101142 4-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək
9. 03101143 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
10. 03101145 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində
11. 03101148 11 №-li forma (Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)
2019-cu il üzrə məlumatları daxil etmək üçün 11 №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 1-QMA №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun!
illik mart ayının 31-dək
11.1 03101148 1-QMA №-li forma (Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında) (yeni) illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
12. 03101181 2 – büdcə №-li forma (Büdcə təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmaları) və xərcləri haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) illik iyulun 15-dək
12.1 03101181 1-BT №-li forma (Büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən publik hüquqi şəxslərin maliyyə vəziyyəti, gəlirləri və xərcləri haqqında) (yeni) illik iyulun 15-dək
13. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
14. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
15. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (yeni) illik fevral ayının 15-dək
15.1031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)   
16. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
17. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
18. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
19. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
20. 03101474 Rəsmi hesabatlarda məlumatların etibarlılıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair müayinə birdəfəlik sentyabrın 11-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2280, 2217
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205