Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası (müayinə forması)

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101474 Rəsmi hesabatlarda məlumatların etibarlılıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair müayinə birdəfəlik sentyabrın 11-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2206, 3415, 3416, 3417, 3418
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205