Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
 
1.  
03103403
 
1 büdcə - Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat
rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
03103404 2 büdcə - Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
03103405 3 büdcə - Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
2 03103406 4 büdcə - Ev təsərrüfatının xərcləri və gəlirlərinin qeyd olunması üçün yaddaş kitabçası rüblük
 
3 03103466 1-ərzağa əlyetərlik nömrəli statistik müayinə forması (Əhalinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin öyrənilməsinə dair) illik
4 03103433 1-maddi imkanlar №-li forma İldə bir dəfə dekabr ayının 10-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2246, 2295
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328