Kənd təsərrüfatı statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək (Əmək üzrə)illikmartın 15-dək
3. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03105045 12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Məhsulların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
5. 03105185 16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında) illik yanvarın 21-dək
6. 03105186 3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında) aylıq 1 mart,1 aprel, 1 may, 1 və 20 iyun vəziyyətinə, hər ayın 3-nə qədər (iyunun 20-dək)
7. 03105187 4-kt №-li forma (Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında) illik Yazlıq bitkilərin əkini qurtardıqdan sonra, 5 gündən gec olmayaraq
8. 03105188 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair) aylıqməhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək
9. 03105189 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında) illik dekabr ayının 15-dək
10.03105190 24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) illik hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi
11.03105191 24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
12.03105193 1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında) illik yanvar ayının 3-dək
13.03105197 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər
14.03105200 21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə) illik yanvar ayının 10-na
15.03105205 31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında) illik yanvar ayının 5-dək
16.03105206 31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında) rüblük hər rübdən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
17.03105207 1-mex (aqroservis xidməti) №-li forma (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında) illikyanvar ayının 15-dək
18.03105209 6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında) illikyanvar ayının 5-dən gec olmayaraq
19.03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma (Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında) ildə 2 dəfə5 may və 5 fevral tarixlərinədək
20.03105211 10 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında) illik fevral ayının 25-nə qədər
21.03105212 6 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında)İllik fevral ayının 1-nə qədər
22.03105246 1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair) yarımillik iyul ayının 22-dək
illik yanvar ayının 22-dək
23.03105267 1-kt (bələdiyyə) №-li forma (Bələdiyyə orqanlarında uçota alınmış ailə kəndli təsərrüfatları haqqında) illikfevral ayının 10-dək
2403105288 9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə) illikfevral ayının 1-dək
25.03105289 1-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında) illikaprel ayının 10-dək
26.03105311 18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında) rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
27.03105400 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında) illikyanvar ayının 12-dək
28.03105401 24-a-kt (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
29.03105402 24-yem №-li forma (Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında) illik mart ayının 18-nə qədər
30.03105412 KTHMI (Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı)aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5 iş günü
31.03105414 Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında ilkin məlumatlar (4-kt, 7-kt, 29-kt №-li hesabat formaları və operativ məlumatlar əsasında)illikdekabr ayının 20-dək
32.03105454 "Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair " sorğu anketi birdəfəlikfevral ayının 6-dək
33.   Azərbaycan Respublikasının rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçılarının kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində EV TƏSƏRRÜFATLARININ UÇOTU KİTABI (2021 – 2025-ci illər üçün) illik mart ayının sonunadək
Daxil ol
34.03100008 Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyət göstəriciləri üzrə statistik məlumatların alınması üçün çıxış cədvəlləri  
35. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
36. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik mart ayının 15-dək
37. 03105132 4-kt-eko №-li forma (Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
38. Torpaq mülkiyyətçilərinin və (və ya) istifadəçilərinin torpaq üzərində hüquqlarına dair müayinə forması (sınaq) birdəfəlik may ayının 15-dək
39. 03100018 Taxıl biçininə dair həftəlik operativ məlumat iyun-sentyabr ayları həftənin ikinci günləri
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2240, 3426
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477