Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Tikinti statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03106023 12-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
2. 03106010 12-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
3. 03106030 4-tikinti №-li forma (Fərdi sahibkarların tikinti fəaliyyəti haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dək
4. 03106016 1-YET (əhali) №-li forma (Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 4-dən gec olmayaraq
5. 03106027 1-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) illik mart ayının 15-dək
6. 03106026 1-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı, təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illik mart ayının 15-dək
7. 03106019 1-tikinti (Nəqliyyat vasitələri) №-li forma (Tikintidə istifadə olunan texnoloji-mexaniki nəqliyyat vasitələri, qurğu və avadanlıqların sayı haqqında) illik fevral ayının 20-dən gec olmayaraq
8. 03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma (Su kəmərlərinin və kanalizasiyaların işinə dair) İllik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
9. 03106037 1-istilik №-li forma (İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair) illik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq
10. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
11. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
12. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
13. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 25-dək
14. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
15. 03106452 Tikinti müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması rüblük 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2210, 2274
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205