Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
illik aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik martın 15-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
rüblük mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) illik mart ayının 15-dək
4.1 03108044 1-ticarət №-li forma (Ticarət fəaliyyəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) illik fevralın 18-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma/1№-li köməkçi cədvəl; 2№-li köməkçi cədvəl/(Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 4- ticarət №-li forma (Fərdi sahibkarların ticarət fəaliyyəti haqqında) (yeni) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 30-dək
7.1 03108053 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)
2022-ci ilin birinci rübündən başlayaraq məlumatları təqdim etmək üçün 1-ticarət (fiziki şəxs) №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 4-ticarət №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun!
rüblük yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
8 03108213 12-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) aylıq - kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək
rüblük - mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
8.1 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)

2020-ci ilin yanvar ayından başlayaraq məlumatları təqdim etmək üçün 12-istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 12-ticarət №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun!
aylıq - kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək
#
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
10. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (yeni) illik fevral ayının 15-dək
10.1031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)   
11. 03116052 1-HY №-li forma (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
12. 03108463 Pərakəndə ticarət şəbəkəsində yerli və idxal mallarının satışı (sentyabr ayı üzrə) sentyabr ayı üzrə, birdəfəlik 2022-ci ilin oktyabr ayının 31-dək
13. 03106003 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə
14. 03106006 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) illik fevral ayının 15-dək
15. 03106023 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıq iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
rüblükmikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək
16. 03106027 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
17. 03108045 Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2260, 2209
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328