Sosial statistika şöbəsi üzrə
Təhsil, elm, innovasiya və mədəniyyət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
Təhsil statistikası
1. 03111039 1-Təhsil xidmətləri №-li forma (Təhsil xidmətləri haqqında)illikmart ayının 30-dək
2. 03111118 1-peşə təhsili №-li forma (Peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında ) illikfevral ayının 27-dək
3. 03111152 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li forma (Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işi haqqında)illikFevral ayının 5-dək
4. 03111153 1-orta ixtisas təhsili №-li forma (Orta ixtisas təhsili müəssisələri haqqında)illikoktyabr ayının 20-dək
4.1 03111153 1-orta ixtisas təhsili №-li forma (Orta ixtisas təhsili haqqında) illikoktyabr ayının 20-dək
#
5. 03111154 1-ali təhsil (bakalavriat) №-li forma (Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) səviyyəsi haqqında) illik oktyabr ayının 20-dək
6. 03111163 1-uşaq evi №-li forma (Uşaq evinin işi haqqında)illikmartın 15-dək
7. 03111164 1-müəllim №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqında) illik noyabr ayının 1-dək
8. 03111165 1-əlavə təhsil №-li forma (Uşaqlara əlavə təhsil verən tədris müəssisələri haqqında) illik martın 30-dək
#
9. 03111166 1 - himayə №-li forma (Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların aşkar edilməsi və yerləşdirilməsi haqqında)illikyanvar ayının 15-dək
10. 03111167 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu)) illiknoyabr ayının 01-dək
11.03111168 4-təhsil (maliyyə) №-li forma (Maliyyə vəsaitlərinin daxil olması və onlardan istifadə edilməsi haqqında)illikfevralın 5-dək
12. 03111170 1-ali təhsil (magistratura) №-li forma (Ali təhsilin magistratura (rezidentura) səviyyəsi haqqında) illik oktyabr ayının 20-dək
13.03111172 1-maddi baza №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası haqqında)illiknoyabr ayının 20-dək
14.03111173 1-tədris dili №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrinin və təhsilalanların tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında) illiknoyabr ayının 25-dək
15.03111174 1- xarici dil №-li forma №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında) illik noyabr ayının 25-dək
16.03111175 1-xüsusi məktəb №-li forma (Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri haqqında)illikdekabr ayının 10-dək
17.03111176 1- şagird hərəkəti №-li forma (Şagirdlərin 20 sentyabr 20_ ildən 20 sentyabr 20_ ilədək olan dövr ərzində hərəkəti haqqında)illik dekabrın 20-dək
18.03111177 3-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Qiyabi (axşam) ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında) illiknoyabrın 01-dək
19.03111178 1-xarici ali təhsil №-li forma (Dövlət xətti ilə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı haqqında) illikoktyabr ayının 25-dək
Mədəniyyət statistikası
20.03111155 1-muzey №-li forma (Muzey və muzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) illik yanvarın 15-dək
21.03111156 1-teatr №-li forma (Teatrın fəaliyyəti haqqında)illik yanvarın 10-dək
22.03111157 1-park №-li forma (Mədəniyyət və istirahət parkları haqqında)illikyanvar ayının 15-dək
23.03111158 1-konsert №-li forma (Konsert təşkilatlarının, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti haqqında)illikyanvarın 10-dək
24.03111159 1- heyvanat parkı №-li forma(Heyvanat parkının işi haqqında)illikfevralın 10-dək
25.03111160 1-MİRM №-li forma (Uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəbləri haqqında)illik fevralın 15-dək
26.03111161 1-sirk №-li forma (Sirkin fəaliyyəti haqqında)illikfevralın 10-dək
27.03111162 1- kinoteatr №-li forma (Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında)illikfevral ayının 1-dək
28.03111171 1-abidə №-li forma (Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri haqqında)illik fevral ayının 5-dək
29.03111179 1-kitabxana №-li forma (Kütləvi kitabxanalar haqqında)illik aprelin 10-dək
30.03111182 1-klub №-li forma (Klub tipli mədəniyyət müəssisələri haqqında)illik aprel ayının 10-dək
31.03111183 1-mətbuat №-li forma (Mətbuatın fəaliyyəti haqqında)illikyanvar ayının 20-dək
32.03111198 2-qoruq №-li forma (Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında)illik fevral ayının 1-dək
33.03111287 1-film №-li forma (Filmlərin istehsalı haqqında )illik fevral ayının 1-dək
34.03111306 1- festival №-li forma (Festivallar haqqında)illik fevral ayının 1-dək
Elm
35.03111150 1-elm №-li forma (Müəssisələrin yerinə yetirdiyi elmi tədqiqatlar və işləmələr haqqında) illik yanvar ayının 25-dək
36.03111151 1-doktorantura №-li forma (Doktoranturanın işi haqqında)illikyanvar ayının 10-dək
37. 03109062 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikfevralın 25-dək
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 2297
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328