Əhali statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 031150001 №-li cədvəl (STM) ( Əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti haqqında) yeni illik mart ayının 2-dək
1.1 031150001 №-li cədvəl (STM) ( Əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti haqqında) illik mart ayının 2-dək
2. 031150214 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dək
3. 031150241 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqındarüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
4. 031150252 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
5. 031150401 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıqhər ayın 10-dək
6. 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
7. 03115415Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О Naylıq hər ayın 12-dək
8. 03105010 Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və şəhər rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının şəhər və qəsəbə inzibati ərazi dairələri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində EV TƏSƏRRÜFATLARININ UÇOTU KİTABI (2023 – 2027-ci illər üçün) illik mart ayının sonunadək
Daxil ol
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2218, 2254
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205