Qiymət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  
03117426
 
12 №-li (İQİ-qida) “Qida məhsullarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması
aylıq 10 gündənbir
03117427 12 №-li (İQİ-qeyri-qida) “Qeyri-qida mallarının qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması hər ayın 3-cü ongünlüyündə
03117428 12 №-li (İQİ-xidmət) “Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri haqqında” rəsmi statistika müşahidə forması hər ayın 3-cü ongünlüyündə
2.  
03117073
 
12-qiymət (mobil rabitə) (Mobil rabitə xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
03117087 12-qiymət (telekommunikasiya) (Telekommunikasiya xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
03117320 12-qiymət (İKT) (Kompüter proqramlaşdırılması, məsləhət və bununla əlaqədar digər xidmətlərin qiymətləri haqqında) hesabat ayından sonrakı ayın 3-cü iş günündən gec olmayaraq
3. 03117250 12-qiymət (kənd təsərrüfatı) (Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
4. 03117251 12-qiymət (sənaye) (Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, həmin məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan xammal və materialların qiymətləri və sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri haqqında ) aylıq hesabat ayının 20-dən növbəti ayın 2-ci iş gününədək
5. 03117254 12-qiymət (dəniz) (Dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 2-ci iş günündən gec olmayaraq
03117141 12-qiymət (neft nəqli) (Boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqlinin qiymətləri haqqında)
03117252 12-qiymət (qaz nəqli) (Boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqlinin qiymətləri haqqında)
03117253 12-qiymət (avtomobil) №-li forma (Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
03117100 12-qiymət (poçt rabitəsi) (Poçt rabitəsi xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
03117255 12-qiymət (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
03117256 12-qiymət (aviasiya) (Aviasiya nəqliyyatı ilə yükdaşıma qiymətləri haqqında)
03117319 12-qiymət (anbar xidmətləri) (Malların anbarlarda saxlanması üzrə xidmətlərin qiymətləri haqqında) hesabat ayından sonrakı ayın 3-cü iş günündən gec olmayaraq
03117321 12-qiymət (yardımçı nəqliyyat) (Yardımçı nəqliyyat xidmətlərinin qiymətləri haqqında)
6 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) (Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
7. 03117413 1 №-li forma (mənzil) (Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
8. 03100005 İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması aylıq
9. 03117322 12-qiymət (reklam) (Reklam sahəsində xidmətlərin qiymətləri haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 3-cü iş günündən gec olmayaraq
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2255, 2227
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3375