Aprel

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Son təqdim etmə vaxtı (Müəssisələr üçün) Son təqdim etmə vaxtı
Rayon (şəhər) statistika idarələri (şöbələri) üçün Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi üçün
103101129 1-müəssisə №-li forma Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında illik 30.04, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün 30.06 01.07 01.07
203101148 1-QMA №-li forma Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında illik 30.04, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün 30.06 01.07 01.07
3 03100011 1 – İnvest №-li forma Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqındarüblük 20.04h.d.s-kı 21-ci günh.d.s-kı 21-ci gün
4 03101124 4-BB-li formaBələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair hesabatrüblük30.04 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 35-ci gün
5 03101130 1 - sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında rüblük 25.04h.d.s-kı 25 gün ərzindəh.d.s-kı 25-ci gün
6 03101140 2-Bank №-li formaMaliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqındarüblük25.04h.d.s-kı 25 gün ərzindəh.d.s-kı 25-ci gün
7 03101142 4-QK №- li forma Qiymətli kağızlarların buraxılışı və tədavülü haqqında hesabat rüblük 15.04 h.d.s-kı ayın 15–dək h.d.s-kı 15-ci gün
8 03101143 5 bank №- li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq 25.04 h.d.s-kı 25 gün ərzində h.d.s-kı 25-ci gün
9 03101145 6 bank № - li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq 30.04 h.d.s-kı 30 gün ərzində h.d.s-kı 30-cu gün
10 03101274 3 – xarici borc №-li formaBankın xarici borcu haqqında hesabat (müqavilənin bağlandığı valyutada, min valyuta vahidi ilə) rüblük 25.04 h.d.s-kı 25 gün ərzindəh.d.s-kı 25-ci gün
11 03102110 1-emiqrasiya №-li forma Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında rüblük 10.04h.d.s-kı ayın 10-uh.d.s-kı 21-ci gün
12 03102111 2 №-li forma (immiqrasiya) Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında rüblük 25.04 h.d.s-kı ayın 25-dək h.d.s-kı 25-ci gün
13 03102114 12-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 03.04 h.d.s-kı ayın 3-dəkh.d.s-kı 3-cü gün
14 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.04 h.d.s-kı 24-cü günh.d.s-kı 24-cü gün
15 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 06.04h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş gün
16 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 06.04 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 5-ci iş gün
17 03105186 3-kt №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 03.04 hər ayın 3-nə qədər hər ayın 4-nə qədər
18 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.04 h.d.s-kı ayın 4-ü h.d.s-kı ayın 5-i
19 03105197 14 №-li forma Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 5-i h.d.s-kı ayın 6-sı
20 03105206 31-kt №-li forma Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 6-ıh.d.s-kı ayın 7-si
21 03106003 2-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü rüblük11.04h.d.s-kı ayın 24-ü h.d.s-kı ayın 24-ü
22 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq,rüblük 06.04,20.04h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
h.d.s-kı ayın 24-ü
h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü
h.d.s-kı ayın 24-ü
23 03106016 1-YET (əhali) №-li forma Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında rüblük 04.04 h.d.s-kı ayın 4-üh.d.s-kı ayın 4-ü
24 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq 06.04 h.d.s-kı ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
25 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq 06.04 h.d.s-kı ayın 6-cı iş günü h.d.s-kı 6-cı iş günü
26 03107004 4-yanacaq N-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.04 h.d.s-kı ayın 12-si h.d.s-kı 13-ü
27 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08.04 h.d.s-kı 9-cu gün  
28 03107013 2- qaz №-li forma Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında rüblük 30.04,05.05 h.d.s-kı 36-cı gün h.d.s-kı 36-cı gün
29 03107014 5–istehlak №-li forma Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında rüblük 15.04h.d.s-kı 18-ci gün h.d.s-kı 19-cu gün
30 03107015 1-balans (neft) №-li forma Neftin balansı haqqında (ton) rüblük 26.04 h.d.s-kı 26-cı gün  
31 03108048 1-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında rüblük 10.04 h.d.s-kı 12-ci günh.d.s-kı 13-cü gün
32 03108213 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq,rüblük 06.04,18.04 h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 23-cü gün
h.d.s-kı 5-ci iş günü
h.d.s-kı 24-cü gün
33 03109069 2-nəqliyyat (boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq 06.04 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
34 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.04,15.05 h.d.s-kı 50-ci gün h. d. s-kı 50-ci gün
35 03109076 65 – boru (neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.04,15.05 h.d.s-kı 50-ci gün h. d. s-kı 50-ci gün
36 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 25.04 h.d.s-kı ayın 30-uh.d.s-kı ayın 30-u
37 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.04 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 35-ci gün
38 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30.04 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
39 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30.04 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
40 03109088 6 – nəqliyyat (qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 06.04 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
41 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.04 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş gün
42 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.04 h.d.s-kı 5-ci iş günüh.d.s-kı 5-ci iş günü
43 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05.04 h.d.s-kı 4-cü iş günüh.d.s-kı 4-cü iş günü
44 03109094 1 №-li forma (YNH) Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında rüblük 15.04h.d.s-kı ayın 20-ih.d.s-kı ayın 20-si
45 03109097 12-liman №-li forma Dəniz limanlarının işi haqqında aylıq 05.04h.d.s-kı ayın 4-cü iş günüh.d.s-kı ayın 4-cü iş günü
46 03109098 65- boru (qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30.04,15.05 h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
47 03109099 12-ND (nəqliyyat dəhlizləri) №-li forma Nəqliyyat dəhlizlərinin fəaliyyəti haqqında aylıq 30.04h.d.s-kı 32-ci gün h.d.s-kı 32-ci gün
48 03109310 2 №-li forma (DYP) Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 20.04 h.d.s-kı ayın 20-si h.d.s-kı 20-si
49 03109103 30 - metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 06.04h.d.s-kı 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
50 03112041 12–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq,rüblük 06.04,20.04h.d.s-kı 6-cı iş günü
h.d.s-kı ayın 23-ü
h.d.s.-kı 6-cı iş günü
h.d.s-kı ayın 23-ü
51 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyalari haqqinda hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 30.04,05.05 h.d.s-kı 37-ci günh.d.s-kı 37-ci gün
52 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq 30.04,05.05 h.d.s-kı 35-ci günh.d.s-kı 35-ci gün
53 03112235 4 – ÜDSY №-li forma Ünvanlı dövlət sosial yardımına dair hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla) rüblük 30.04,05.05 h.d.s-kı 35-ci gün h.d.s-kı 21-ci gün
54 03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqinda hesabat(İlin əvvəlinə artan yekunla) rüblük 30.04,05.05 h.d.s-kı 37-ci gün h.d.s-kı 37-ci gün
55 03115021 4 №-li forman Rayon(şəhər) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyası, onların və qaçqınların miqrasiyası haqqında rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 7-sih.d.s-kı ayın 10-u
56 03115024 1 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 7-sih.d.s-kı ayın 10-u
57 03115025 2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında rüblük 05.04 h.d.s-kı ayın 7-sih.d.s-kı ayın 10-u
58 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq 10.04 hər ayın 10-dək hər ayın 10-dək
59 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq 20.04 h.d.s-kı ayın 20-dək h.d.s-kı ayın 20-dək
60 03116052 1-HY №-li forma Humanitar yardımın paylanması haqqında rüblük 20.04 h.d.s-kı 25-ci gün h.d.s-kı 25-ci gün
61 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20.04 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
62 03117087 1-tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20.04 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
63 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20.04 hər ayın 23-dək hər ayın 23-dək
64 03117141 1- tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.04 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
65 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20.04 hesabat ayının 25–ci günü hesabat ayının 25-ci günü
66 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında aylıq 25.04 hesabat ayının 28-i hesabat ayının 28-i
67 03117252 1- tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25.04 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
68 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25.04 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
69 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.04 hesabat ayının 28-dək hesabat ayının 28-dək
70 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25.04 hesabat ayının 30-uh.d.s-kı 21-ci gün
71 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25.04 hesabat ayının 28-i h.d.s-kı ayın 2-si
72 03117257 1 №-li forma (TQ istehsalçı) Tikinti işlərinin qiymətləri üzrə hesabat rüblük15.04h.d.s-kı 22-ci günh.d.s-kı 22-ci gün
73 03119120 1-yeni iş yeri №-li forma Yeni açılmış iş yerlərinin sayı haqqında rüblük 20.04 h.d.s-kı ayın 21-i h.d.s-kı ayın 21-i
74 03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li formaVətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında rüblük 15.04 sonrakı ayın 15-dək sonrakı ayın 15-dək
75 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.04 h.d.sonra 30 gün ərzində h.d.sonra 30 gün ərzində
76 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı,payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.04 iyun-noyabr aylarının 3-dək, payızlıqların səpini 25 dekabr iyun-noyabr aylarının 4-dək, payızlıqların səpini 26 dekabr
77 03108053 1-ticarət(fiziki şəxs) №-li forma Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında rüblük 20.04 fevral,may,avqust və noyabr aylarının 5-i fevral,may,avqust və noyabr aylarının 7-si
78 03120046 12-mehmanxana Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair hesabat aylıq 10.04 h.d.s-kı ayın 15-i h.d.s-kı ayın 5-i
79 03101272 2-xarici borc №-li forma Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqındarüblük 20.04 h. d. s-kı 21-ci gün h. d. s-kı 21-ci gün
80 03101284 1-xarici borc №-li forma Xarici borc haqqında rüblük 20.04 h. d. s-kı 21-ci gün h. d. s-kı 21-ci gün
81 03102115 4-məşğulluq №-li forma Əhalinin məşğulluğu haqqındarüblük 07.04h.d. s-kı ayın 30-dəkh.d. s-kı ayın 30-dək
82 03102410 statistik müayinə İşçi qüvvəsinə dair rüblük statistik müayinə rüblük 25.04h. d. s-kı 25-ci günh. d. s-kı 25-ci gün
83 03103403 1 büdcə Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat rüblük 13.04h. d. s. 10-cu iş günü 
84 03103404 2 büdcə Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu rüblük 13.04h. d. s. 10-cu iş günü 
85 03103405 3 büdcə Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu rüblük 13.04h. d. s. 10-cu iş günü 
86 03103406 4 büdcə Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük 13.04h. d. s. 10-cu iş günü 
87 03104067 1-fərdi sahibkarlıq(sənaye) №-li forma Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın - fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15.04h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
88 03105311 18-kt №-li forma İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında rüblük 06.04 hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 12:00-dək 
89 03105401 24-a-kt Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında rüblük 03.04h. d. s-kı ayın 4-üh. d. s-kı ayın 5-i
90 03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında rüblük 15.04h. d. s-kı ayın 15-ih. d. s-kı ayın 15-i
91 03105412 KTHMI Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aylıq 06.04hesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günühesabat ayından sonrakı ayın 5-iş günü
92 03108045 B Ü L L E T E N Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük 24.04 h. d. s-kı ayın 24-ü h. d. s-kı ayın 24-ü
93 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma Fərdi sahibkarların-fiziki şəxslərin fəaliyyəti rüblük 20.0423 yanvar23 yanvar
94 03109310 2-DYP №-li forma Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında rüblük 15.04 h. d. s-kı ayın 20-si h. d. s-kı ayın 20-si
95 03117413 1 №-li forma (mənzil) Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması rüblük01.04 h. d. s-kı 1-ci gün h. d. s-kı 1-ci gün
96 03115415 "A" və "B" nömrəli talonlar Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О N aylıq 12.04h.d.s-kı ayın 10-u h.d.s-kı ayın 12-si
97 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıq formaya uyğun hesabat ayının 30-uhesabat ayının 30-u
98 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıq formaya uyğun hesabat ayının 30-uhesabat ayının 30-u
99 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıq formaya uyğun hesabat ayının 30-uhesabat ayının 30-u
100 03100000 Rayonların (şəhərlərin) əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri Rayonların pasportu illik