2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Ümumi Daxili Məhsul istehsalı

17.10.2022, 12:00

2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 98,1 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.

İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2,5 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 10,1 faiz artmışdır.

ÜDM istehsalının 52,2 faizi sənaye, 7,8 faizi ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6,0 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,2 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 4,0 faizi tikinti, 1,5 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,3 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 14,2 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 7,8 faizini təşkil etmişdir.

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 9748,9 manata bərabər olmuşdur.

Əlaqə nömrəsi: 377 10 70 (22-15)