Dövlət Statistika Komitəsinin "Dövlət qulluqçuları" məcmuəsi nəşr olunmuşdur

24.06.2024, 11:09

 

 

 

 

 

"Dövlət qulluqçuları" məcmuəsinin elektron versiyasını 

https://stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/dovlet_qulluqchulari_2024.zip linkdən əldə edə bilərsiniz.