Mətbu məlumat  
Xəbərlər
“Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur29.08.2014
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında təhsilin, elmin, mədəniyyətin vəziyyətini və inkişaf səviyyəsini əks etdirən əsas göstəricilər verilmişdir. Məcmuədə məktəbəqədər, məktəbdənkənar, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri, doktorantura, elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən müəssisələrin, işçilərin sayı və tərkibi, yerinə yetirilmiş elmi-texniki işlərin həcmi, tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər, tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər, kütləvi kitabxanalar, klub müəssisələri, muzeylər, teatrlar, konsert təşkilatları, kinoteatrlar ...
Ətraflı
“Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur20.08.2014
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraitinin vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilər, həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm və təbii artım haqqında məlumatlar verilmişdir. Məcmuədə müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, əhalinin xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi və ayrı-ayrı xəstəliklərin lokalizasiyalar üzrə bölgüsü, sanatoriyalar, pansionatlar və istirahət evləri, doğuş, abort, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, pensiya təminatı, sosial müavinətlər, təqaüdlər...
Ətraflı
“Azərbaycanın energetikası” statistika məcmuəsi nəşr olunmuşdur20.08.2014
Statistik məсmuənin bu buraxılışında 2007-2013-cü illər üzrə milli enerji balansı, 2009-2013-cü illər əhatə olunmaqla enerji məhsullarının əmtəə balansları və energetika statistikasına aid digər zəruri məlumatlar verilmişdir. Məcmuə 5 bölmədən ibarətdir. 1-ci bölmədə energetika müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri, enerji tutumu və s., 2-ci bölmədə illər üzrə enerji balansı və balansın sektorlar üzrə bölgüsü, 3-cü bölmədə enerji balansını əhatə edən ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəə) balansları, 4-cü bölmədə enerji məhsullarının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehlakı ...
Ətraflı
Dövlət Statistika Komitəsində “Məlumatların yayımlanması və məlumatların saxlanılması” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir19.08.2014
2014-cü ilin illik iş planına uyğun olaraq İslam ölkələri üçün Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat Mərkəzi (SESRİC) tərəfindən Statistik potensial imkanlar proqramı (StatCaB) çərçivəsində 2014-cü ilin 11-13 avqust tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində “Məlumatların yayımlanması və məlumatların saxlanılması” mövzusunda təlim kursu keçirilmişdir.
Ətraflı
Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiya haqqında
E L A N
31.07.2014
Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin nəzərinə çatdırılır ki, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20 iyun 2014-cü il tarixli, 987-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə tətbiq edilən sanksiyanın məbləği üç yüz manatdan yeddi yüz manatadək miqdarında müəyyənləşdirilmişdir.
Ətraflı
 
Arxiv