Mətbu məlumat  
Xəbərlər
Moldova Respublikasının Kişinyov şəhərində “Miqrasiya statistikasına dair” seminar keçirilmişdir18.09.2014
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Əhali və gender statistikası şöbəsi müdirinin müavini Xalıq Nəsibov Moldova Respublikasının Milli Statistika Bürosunun tərəfdaşlığı ilə BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası və Avrostat tərəfindən Avropa Statistikləri Konfransının iş proqramına uyğun olaraq 2014-cü il 8-12 sentyabr tarixlərində Kişinyov şəhərində təşkil edilmiş “Miqrasiya statistikasına dair” ...
Ətraflı
Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndəsi Berlin şəhərində keçirilmiş Keyfiyyətli məşğulluq üzrə ekspert qrupunun görüşündə iştirak etmişdir18.09.2014
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Əmək statistikası şöbəsi müdirinin müavini Nemət Xuduzadə Avropa İqtisadi Komissiyası, Avrostat, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Almaniya Federal Statistika İdarəsi tərəfindən 2014-cü il 10-11 sentyabr tarixlərində Berlin şəhərində keçirilmiş Keyfiyyətli məşğulluq üzrə ekspert qrupunun növbəti görüşündə iştirak etmişdir. Azərbaycan, Avstraliya, Almaniya ...
Ətraflı
“Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur15.09.2014
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatlarının vəziyyətini əks etdirən məlumatlar verilmişdir. Məcmuədə ölkədəki demoqrafik vəziyyət, əhalinin sağlamlığı, torpaq ehtiyatları, meşə resursları və onların qorunması, dövlət təbiət qoruqları, milli parklar, dövlət təbiət yasaqlıqları, balıq ovu və vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi, ovçuluq təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri...

Ətraflı
“Kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur12.09.2014
Statistik məcmuədə aqrar bölmədə fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilati-hüquqi formalı kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri verilmişdir. Məcmuəyə kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyəri, satış qiyməti və rentabelliyi, əmək məsarifi, istehsal xərclərinin strukturu, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, onlarda çalışan işçilərin orta illik sayı, əsas fondların dəyəri və s. barədə məlumatlar daxil edilmişdir.

Ətraflı
“Azərbaycanın sənayesi” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur12.09.2014
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasının sənayesinin vəziyyətini əks etdirən əsas göstəricilər verilmişdir. Məcmuədə sənayenin ölkə iqtisadiyyatında yeri, istehsal edilmiş məhsulun həcmi, məhsul istehsalına çəkilən xərclər, əsas fondlar, sənayedə çalışan işçilərin sayı və onların orta aylıq əmək haqqı, regionlar üzrə sənayenin əsas göstəriciləri, natura ifadəsində məhsul istehsalı və digər əsas göstəricilər üzrə statistik məlumatlar verilmişdir.

Ətraflı
“Azərbaycanın statistik göstəriciləri” statistik məcmuəsi nəşr olunmuşdur11.09.2014
Bu məcmuə ölkənin iqtisadi, sosial, demoqrafik və ekoloji həyatında baş verən prosesləri əks etdirən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin illik statistik nəşridir. Məcmuədə 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında statistik məlumatlar 2005 və 2012-ci illərlə müqayisədə verilməklə mülkiyyət münasibətlərinin və təsərrüfatçılıq formalarının inkişafı, dövlət maliyyəsi, sığorta, tədiyə balansı, mənzil fondunun özəlləşdirilməsi, turizm, şəhər və rayonlar üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər ...
Ətraflı
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [-28-] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

kişisel blog