AZ    EN
logo

Statistik biznes-prosesin ümumi modeli (SBPÜM) üzrə statistika prosesləri
Turizm statistikası üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (318 KB) Turizm statistikasına dair 1-Mehmanxana (Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrinin fəaliyyətinə dair) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (328 KB) Turizm statistikasına dair 1-Turizm (Turizm fəaliyyətinə dair) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (325 KB) İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM (382 KB) 1-dəmir yolu, 10-dəmir yolu, 65-dəmir yolu nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(537 KB) 1-dəniz, 65-dəniz, 5-dəniz nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(533 KB) 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(463 KB) 1-fərdi sahibkarlıq (sərnişin) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(456 KB) 1-xidmət nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(532 KB) 1-ND nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(522 KB) 1-nəqliyyat (dəmir yolu) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(523 KB) 1-reklam nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(528 KB) 1-sərhəd nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(531 KB) 1-YNH, 2-DYP, 3-DYP nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(535 KB) 2-neft kəməri, 65-neft kəməri nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(449 KB) 6-qaz kəməri, 65-qaz kəməri nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(527 KB) 9-liman nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(450 KB) 21-poçt nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(518 KB) 30-metro nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(444 KB) 34-aviasiya, 65-aviasiya, 5-aviasiya nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(530 KB) 41-yol nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(523 KB) 45-rabitə, 41-rabitə nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(523 KB) 51-rabitə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(521 KB) 65-rabitə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(518 KB)
Kənd təsərrüfatı siyahıyaalmasının keçirilməsi üzrə statistik proseslərin idarə olunmasında SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (469 KB) Heyvandarlıq statistikası üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (371 KB) Bitkiçilik statistikası üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (371 KB) Ərzaq təhlükəsizliyi və balansları statistikası üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (370 KB) Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında 31-a-kt №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (372 KB) 6-kt №li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM i (429 KB) 1-balıq, 2-balıq, 3-balıq (kvota), 5-(balıqartırma) nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (500 KB) 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (443 KB) 1-kt lizinq nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (454 KB) 1-mt, 3-mt, 5-mt (yanğın), 7-mt nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (467 KB) 1-su təsərrüfatı və 5-su təsərrüfatı nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (527 KB) 2-kt (belediyye) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (523 KB) 2-mex (aqroservis xid) və 6-fitosanitar nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (458 KB) 2-ovçuluq nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (460 KB) 3-kt, 4-kt və 7-kt nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (540 KB) 6 nömrəli, 10 nömrəli və 14 nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (457 KB) 9-a-kt və 9-b-kt nömrəli statistika hesabatları üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (455 KB) 16-kt (toxumçuluq) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (453 KB) 18-kt nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (542KB) 21-satış nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (454 KB) 24 nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (443 KB) 24-yem nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (506 KB) 31-kt nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (441 KB)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən xam neftin (qaz kondensatı daxil olmaqla) statistikası üzrə GSBPM-in (Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli”) tətbiqi təcrübəsi (385 KB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların statistikası üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in (GSBPM) tətbiqi (373 KB) Sənaye və tikinti statistikasına dair 1-istehsal (sənaye)№-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (323 KB) Tikinti statistikasına dair 1-istehsal (tikinti) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (319 KB) Qaz quyularının istismarı üzrə 1-TİG (texniki iqtisadi göstəricilər)(neft) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (320 KB) Sənaye və tikinti statistikasına dair 1 -fərdi sahibkarlıq №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (319 KB) Tikili və obyektlərin tikintisi üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM (386 KB) 1-istilik nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (540 KB) 1-qaz nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(539 KB) 1-su kəməri və kanalizasiya nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (541 KB) 1-TİG (qaz) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (536 KB) 1-YET (əhali) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(551 KB) 6-TG (hidro) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(534 KB) 12-tikinti nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(535 KB)
Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında rəsmi statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (449,18 KB) Energetika statistikasına dair 4-enerji №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (167 KB) Energetika statistikası üzrə 24-energetika №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (321 KB) Ekologiya statistikasına dair 2-TG (hava) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri(310 KB) Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən cari xərclər və ödənişlər üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM (378 KB) 1-alternatv enerji nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (323 KB) 1-geoloji kəşfiyyat nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (537 KB) 1-qoruq nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (541 KB) 1-meteorologiya nömrəli statistika hesabatı üzrə üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (449 KB) 1-neft məhsulları nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (633 KB) 1-təbiəti mühafizə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (529 KB) 1-tibbi tullantı nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (539 KB) 1-TİG (qazma) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (540 KB) 2-qaz nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (557 KB) 2-TG (hava-nəqliyyat) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (450 KB) 2-TG (su təsərrüfatı) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 2-TG (tullantılar) nömrəli rəsmi statistika hesabatı forması üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (558 KB) 4-energetika nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının “Statistik Biznes - Prosesin Ümumi Modeli”nin milli versiyası əsasında təsviri (630 KB) 4-yanacaq nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (547 KB) 5-energetika nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (631 KB) 5-istehlak nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (649 KB) 9–energetika nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (486 KB) 14-təkrar xammal (tullantılar) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (534 KB) 18 nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (449 KB)
Sosial statistikaya dair səhiyyə statistikası üzrə statistika prosesləri (589 KB) Sosial statistikaya dair sosial təminat üzrə statistika prosesləri (198 KB) Sosial statistikaya dair 1-ali təhsil (bakalavr) №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (322 KB) Sosial statistikaya dair 1-muzey №-li rəsmi statistika hesabatı üzrə statistika prosesləri (244 KB) İnzibati xətalar üzrə statistik hesabatın idarə olunması prosesində SBPÜM (272 KB) 1 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (444 KB) 1-abidə №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (451 KB) 1-ali təhsil (magistratura) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) 1-doktorantura №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (453 KB) 1-elektron xidmət nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (446 KB) 1-elm №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (458 KB) 1-əlavə təhsil nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri(432 KB) 1-festival №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (435 KB) 1-film №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (446 KB) 1-heyvanat parkı №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (444 KB) 1-himayə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (455 KB) 1-xarici ali təhsil nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (460 KB) 1-xarici dil nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (442 KB) 1-xüsusi məktəb nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (454 KB) 1-idman nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (443 KB) Peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında rəsmi statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (502 KB) 1-kinoteatr №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (448 KB) 1-kitabxana №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (450 KB) 1-klub №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (451 KB) 1-konsert №li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (452 KB) 1-maddi baza nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (442 KB) 1-məktəbəqədər təhsil müəssisələri nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (450 KB) 1-mətbuat №li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (450 KB) 1-MİRM №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (456 KB) 1-müəllim nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (451 KB) 1-orta ixtisas təhsili nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 1-park №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (450 KB) 1-sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 1-səhiyyə (qeyri-dövlət) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (454 KB) 1-səhiyyə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (451 KB) 1-sirk №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (448 KB) 1-şagird hərəkəti (toplu) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (442 KB) 1-teatr №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 1-tədris dili nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (444 KB) 1-Təhsil xidmətləri nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (434 KB) 1-uşaq evi nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (443 KB) 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 1-vətəndaşlara xidmət nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) 1-yaşayış fondu nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (446 KB) 2 №-li forma (innovasiya) statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (452 KB) 2-4 nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (452 KB) 2-baytarlıq nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (443 KB) 2-qoruq №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (458 KB) 3-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 4 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (459 KB) 4-Təhsil maliyyə nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (440 KB) 4-yaşayış fondu nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (454 KB) 5 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (444 KB) 6 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (448 KB) 7 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (444 KB) 8 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (442 KB) 9 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (461 KB) 10 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (442 KB) 11 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (447 KB) 12 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (455 KB) 14 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) 16 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) 17 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (440 KB) 30 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (535 KB) 31 №-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (544 KB) 32-№-li statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (543KB) 41-KE nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) 47 nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (445 KB) DYNX - nömrəli statistika hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunmasının SBPÜM-in milli versiyası əsasında təsviri (520 KB)
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim