AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar-aprel ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.05.2024, 12:50
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar-aprel ayları 2022-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 38 181,9 104,3 100,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 24 247,3 107,7 103,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 748,1 103,8 99,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 21 116,4 100,6 97,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 839,1 108,7 106,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 230,4 111,8 121,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 377,5 115,2 118,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 221,6 82,4 100,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 2 115,9 101,6 103,5
o cümlədən: bitkiçilik 165,8 102,7 103,2
heyvandarlıq 1 950,1 101,5 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 73,8 103,6 105,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 623,9 107,8 119,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 040,2 112,5 112,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 16 969,9 103,3 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 813,8 106,3 111,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 259,4 109,0 113,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 10 749,5 120,4 109,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 509,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 24 579,9 104,3 115,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 412,9 103,8 114,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 13 150,5 109,9 115,4
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 25 442,7 123,1 114,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 470,8 79,7 86,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 985,3* 109,3** 111,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) x 100,7 113,5
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 189,8 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 9 905,5* 80,0** 101,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,1** 106,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 193,9* 74,1** 89,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,2** 103,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 673,7* 73,8** 123,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 66,7** 119,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 711,6* 92,1** 137,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 79,8** 113,6***

Qeyd:

* 2024-cü ilin yanvar-mart ayları.
** 2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
*** 2023-cü ilin yanvar-mart ayları 2022-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) 2024-cü ilin aprel ayı üzrə illik (2024-cü ilin aprel ayı 2023-cü ilin aprel ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 100,0 faiz təşkil etmişdir.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim