AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 15.04.2024

Ticarət

Azərbaycanın xarici ticarəti

Azərbaycanda ticarət

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi və əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi və fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsində ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və qeyri-ərzaq mallarının xüsusi çəkisi Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və qeyri-ərzaq malları üzrə fiziki həcm indeksləri Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və qeyri-ərzaq malları üzrə əhalinin bir nəfərinə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsi Pərakəndə ticarət dövriyyəsi mülkiyyət növləri üzrə Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, təsərrüfat subyektləri üzrə Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ticarətin sektorları üzrə fiziki həcm indeksləri Ticarətin ümumi göstəriciləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin əsas göstəriciləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin quruluşu, ticarətin sektorları üzrə Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu Pərakəndə ticarət şəbəkəsində mal ehtiyatlarının qalığı (ilin sonuna) Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin məhsul qrupları üzrə strukturu İstehlak məhsullarının qiymət indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu, məhsul növləri üzrə Pərakəndə ticarət dövriyyəsində məhsulların xüsusi çəkisi Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və qeyri-ərzaq mallarının pərakəndə ticarət dövriyyəsində məhsulların xüsusi çəkisi Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin məhsul növləri üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin məhsul növləri üzrə 2005-ci ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin məhsul növləri üzrə 2010-cu ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin məhsul növləri üzrə 2015-ci ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri Pərakəndə ticarət şəbəkəsində mal ehtiyatlarının qalığı (ilin sonuna) Pərakəndə ticarət şəbəkəsinin mal ehtiyatları ilə təminatı Topdansatış ticarət dövriyyəsinin strukturu Topdansatış ticarət dövriyyəsində məhsulların xüsusi çəkisi
İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə strukturu İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 2005-ci ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 2010-cu ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 2015-ci ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə əhalinin bir nəfərinə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə yerli istehsal məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsində yerli istehsal məhsullarının xüsusi çəkisi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə idxal məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsində idxal məhsullarının xüsusi çəkisi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə qeyri-neft məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə qeyri-neft məhsullarının pərakəndə ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsi İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsinin strukturu İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsinin əvvəlki ilə nisbətən indeksləri (cari qiymətlərlə) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsinin 2005-ci ilə nisbətən indeksləri (cari qiymətlərlə) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsinin 2010-cu ilə nisbətən indeksləri (cari qiymətlərlə) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə topdansatış ticarət dövriyyəsinin 2015-ci ilə nisbətən indeksləri (cari qiymətlərlə) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət şəbəkəsinin mal ehtiyatlarının qalığı (ilin sonuna) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət şəbəkəsində ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının ehtiyatları (ilin sonuna) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə ticarət müəssisələrində qeyri-ərzaq mallarının ehtiyatları (ilin sonuna) İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə fəaliyyət göstərən ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət müəssisələrinin sayı İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə hüquqi şəxs yaratmadan ticarətlə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların sayı İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə bazar və yarmarkaların sayı 2015-2022-ci ildə iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə pərakəndə ticarət şəbəkəsi
Azərbaycanın xarici ticarəti - Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış statistik məcmuəyə Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə dair məlumatlar daxil edilmişdir. Məlumatlar əsasən Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlar bazası əsasında hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neftin və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş məlumatı da verilmişdir.

Azərbaycanda ticarət - Statistik məcmuə ticarət sahəsinin inkişafını xarakterizə edən əsas statistik göstəriciləri əhatə edir.
Məcmuə hüquqi şəxs statusuna malik müəssisələrin, fərdi sahibkarların rəsmi statistika hesabatı məlumatları əsasında, həmçinin bazar və yarmarkaların ticarət fəaliyyəti üzrə statistik müayinələrin nəticələri əsasında hazırlanmışdır.
Məcmuəyə pərakəndə və topdansatış əmtəə dövriyyəsinə və əmtəə ehtiyatlarına dair əsas göstəricilər daxil edilmişdir. Göstəricilər ölkənin ərazi bölgələri, mülkiyyət formaları, əmtəə növləri üzrə əks etdirilmişdir. Məcmuəyə ticarət göstəricilərinin real həcminin dəyişməsini təhlil etməyə imkan verən əmtəə növləri, mülkiyyət formaları, ərazi bölgələri üzrə hesablanmış fiziki həcm indeksləri daxil edilmişdir.

Şərti işarələr:
“ - ”  hadisə baş verməmişdir
“...”  məlumat mövcud deyil
“0.0”  məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur
“x”  müqayisə mümkün deyil
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim