AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 08.05.2024

Ətraf mühitin mühafizəsi

Ekoloji informasiyanın birgə sistemi (SEIS) (https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries) Avropa İttifaqının ekoloji siyasətin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, “Avropa qonşuluq və tərəfdaşlıq aləti” proqramı çərçivəsində Aİ-yə qonşu ölkələrin ərazisində ətraf mühitin mühafizəsinə kömək göstərilməsi üçün zəruri olan məlumat və informasiyaların toplanması, mübadiləsi və istifadəsinin modernləşdirilməsinə və sadələşdirilməsinə yönəlmiş təşəbbüsünü əks etdirir.
İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr İnqrediyentlər üzrə avtomobil nəqliyyatından ölkənin atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr Sahələr üzrə istilik effekti yaradan qazların atılması Təbii mənbələrdən götürülən və istifadə olunan şirin su Sərnişin dövriyyəsi Mineral və üzvi gübrələrin istifadəsi Tullantıların yaranması Təhlükəli tullantılarının idarə edilməsi Bərpa olunan şirin su ehtiyatları Bərk məişət tullantıların yaranması Xüsusi qorunan ərazilər Atmosfer havasının keyfiyyəti Çaylarda oksigenin orta illik biokimyəvi istehlakı və ammoniumun konsentrasiyası Şirin suda biogen maddələrin konsentrasiyası Ozondağıdıcı maddələrin istehlakı Havanın temperaturu Yağıntının miqdarı Enerjinin son istehlakı Ümumi enerji təchizatı Enerji tutumu Bərpa olunan mənbələrdən enerji təchizatı Yük dövriyyəsi Suvarılan torpaqlar Elektrik enerjisinin balansı Su təchizatı Çirkab sular Nəqliyyat vasitələri parkının yaş strukturu Nəqliyyat vasitələrinin yanacaq növünə və yük tutumuna görə bölgüsü Torpaqların məhsul dövriyyəsindən çıxarılması Meşə fondunun əsas göstəriciləri Sahilyanı dəniz sularında və çöküntülərdə çirkləndirici maddələrin konsentrasiyası Sahilyanı sularda biogen maddələr
2023-ci ilin əvvəlinə ölkənin iqtisadi və inzibati rayonlarının ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə su istehlakı Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə məişət-içməli məqsədlər üçün sudan istifadə edilməsi Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə istehsal ehtiyacları üçün sudan istifadə edilməsi Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə içməli sudan istehsal ehtiyacları üçün istifadə edilməsi Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə suvarma və kənd təsərrüfatının su ilə təchizatı Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə çirkab suların atılması Ölkənin iqtisadi rayon və inzibati ərazi vahidləri üzrə su itkisi Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə çirkləndirici maddələrin tutulub zərərsizləşdirilməsi 2022-ci ildə inqrediyentlər üzrə ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərlərinin atmosfer havasına stasionar mənbələrdən atılan çirkləndirici maddələr 2022-ci ildə ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərlərinin atmosfer havasına avtomobil nəqliyyatından atılmış çirkləndirici maddələr Ölkənin iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə kommunal xidmətlər tərəfindən yığılmış məişət tullantıların miqdarı
Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2023 (2,34 MB) Azərbaycan Respublikasında istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2023 (485,15 KB) Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas göstəricilər, 2022 (1,23 MB) Azərbaycan Respublikasında istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2022 (493,01 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2022 (885,46 KB) Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas göstəricilər, 2021 (692,77 KB) Azərbaycanda istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2021 (415,08 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2021 (884,87 KB) Təbii ehtiyatların mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas göstəricilər, 2020 (342,76 KB) Azərbaycanda istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2020 (395,35 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2020 (427,21 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2019 (678,13 KB) Azərbaycanda istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2019 (715,3 KB) Azərbaycanda istehsalat və bərk məişət tullantıları, 2018 (561,52 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2018 (668,28 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2017 (613,26 KB) Təkrar xammalın istifadəsi, 2017 (425,46 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2016 (355,64 KB) Təkrar xammalın istifadəsi, 2016 (362,51 KB) Təkrar xammalın istifadəsi, 2015 (409,54 KB) Azərbaycan Respublikasında yaranan təhlükəli tullantılar, 2015 (531,84 KB)
Nəşrin elektron versiyası
Bu bölmədə ətraf mühitin vəziyyətini, təbii resursların mövcudluğunu və onlardan istifadəni səciyyələndirən informasiya verilmişdir. Atmosfer havasının, su obyektlərinin, torpaq və meşə resurslarının qorunması, qoruq işi, toksiki tullantıların mövcudluğu və onlardan istifadə edilməsi, ayrı-ayrı faydalı qazıntıların hasilatı, ətraf mühitin qorunmasına çəkilən xərclər haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur.
İnformasiya Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistika məlumatlarına, eləcə də fəaliyyəti təbiətdən istifadə, ekoloji nəzarət və ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar olan digər nazirlik və baş idarələrin məlumatlarına əsaslanır.
Bəzi məlumatlar ölkənin iqtisadi rayonları üzrə göstərilmişdir.

Şərti işarələr:
« - » hadisə mövcud deyil
« ... » statistik məlumat yoxdur
« 0,0 » hadisə baş vermişdir, lakin onun qiyməti uyğun ölçü vahidindən kiçikdir
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim