AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 05.06.2024

Maliyyə və bank

Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2024-cü il) (3,72 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2023-cü il) (9,29 MB) Bələdiyyə büdcəsinin icrası (2023-cü il) (7,5 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2023-cü il) (6,81 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2023-cü il) (7,71 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2023-cü il) (6,73 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2022-ci il) (6,49 MB) Bələdiyyə büdcəsinin icrası (2022-ci il) (8,43 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2022-ci il) (4,92 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2022-ci il) (4,71 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2022-ci il) (4,6 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2021-ci il) (5,33 MB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası (2021-ci il) (7,63 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2021-ci il) (4,95 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2021-ci il) (2,97 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2021-ci il) (5,15 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2020-ci il) (2,34 MB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası (2020-ci il) (6,73 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2020-ci il) (1,66 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2020-ci il) (1,19 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2020-ci il) (862,32 KB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2019-cu il) (855,54 KB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrası (2019-ci il) (9,79 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2019-cu il) (2,32 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2019-cu il) (1,39 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2019-cu il) (1,58 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (2018-ci il) (758,8 KB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair (2018-ci il) (13,32 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2018-ci il) (4,32 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2018-ci il) (4,2 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2018-ci il) (5,96 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar-dekabr, 2017-ci il) (5,3 MB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair (yanvar - dekabr, 2017-ci il) (3,52 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - sentyabr, 2017-ci il) (5,21 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - iyun, 2017-ci il) (5,27 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - mart, 2017-ci il) (5,32 MB) Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas göstəriciləri (yanvar - dekabr, 2016-cı il) (5,25 MB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair (yanvar - dekabr, 2016-cı il) (498,13 KB) Bələdiyyə orqanının büdcəsinin icrasına dair (yanvar - dekabr, 2015-ci il) (614,19 KB)
Bu bölmədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, iqtisadiyyata yönəldilən xarici və daxili investisiyalar, əhalidən cəlb olunmuş əmanətlər, manatın məzənnəsi və iqtisadiyyata kredit qoyuluşları barədə məlumatlar verilmişdir.
Büdcə gəlirləri - Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və yerli özünü idarəetmə orqanlarının müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə daxil olan vergilər, rüsumlar, digər ödənişlər və daxilolmalardan ibarətdir.
Büdcə xərcləri - büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən və yerli büdcələrdən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsaitdən ibarətdir.
Kredit qoyuluşları - bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaitidir.
Manatın məzənnəsi - Valyuta məzənnəsi hər hansı xarici valyutanın milli valyutada ifadə olunan dəyəridir.
Əhalinin əmanətləri - şəxslərin bankda saxlanılan pul vəsaitləridir. Bu vəsaitlər əmanətçiyə bankla imzalanmış müqavilədə əks olunan uçot faizləri formasına müəyyən gəlir qazandırır. Depozit həm banka, həm də əmanətçiyə eyni anda fayda verir: əmanətçi müəyyən faizlər əldə edir, bank isə əmanətçinin pulunu dövriyyəyə buraxa bilir.
Birbaşa investisiyalar - xarici müəssisələrdə uzun müddətə yerləşdirilən və onların fəaliyyəti üzərində müəyyən nəzarəti təmin edən sərmayələrdir.
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim