AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 15.09.2023

İnformasiya cəmiyyəti

Ev təsərrüfatları üzrə İKT Kompüterə çıxış və istifadə İnternetə çıxış və istifadə Telefona çıxış və istifadə Ev təsərrüfatları üzrə digər İKT göstəriciləri Ev təsərrüfatları və fərdi şəxslər tərəfindən İKT-yə çıxış və istifadə İnternetə qoşulmaq üçün istifadə olunan portativ qurğuların bölgüsü Ev təsərrüfatının İKT xərclərinin bölgüsü Əlilliyi olan şəxslərin İKT-dən istifadəsi İKT-dən istifadə edən əhalinin iqtisadi fəallıq vəziyyətinə görə bölgüsü İKT-dən istifadə edən əhalinin peşələr üzrə bölgüsü Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu Ev təsərrüfatları üzrə hər 1000 nəfərə düşən kompüterlərin sayı Ev təsərrüfatlarında mövcud olan kompüterlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü Ev təsərrüfatlarında mövcud olan kompüterlərin növlər üzrə bölgüsü İnternetə qoşulma növlərinə görə avadanlıqların bölgüsü İnternetə simsiz qoşulma növlərinə görə avadanlıqların bölgüsü Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışın olmaması səbəbləri Kompüterdən istifadə tezliyi (son 3 ay ərzində) İnternetdən istifadə tezliyi (son 3 ay ərzində) Kompüter istifadəçilərinin yaş tərkibi İnternet istifadəçilərinin yaş tərkibi İnternetdən istifadə yeri (son 3 ay ərzində) Televiziya verilişlərini qəbul etmə vasitələrinə görə televizorların bölgüsü Kompüter istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternet istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternetdən istifadənin məqsədləri və xarakteri Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında xüsusi çəkisi İnternetə çıxışı olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatlarında xüsusi çəkisi Hər 100 nəfərə düşən kompüter istifadəçilərinin sayı Hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı
Müəssisələrdə mövcud olan kompüterlərin sayı Kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin sayı İnternetə çıxışı olan müəssisələrin sayı Müəssisələrin istifadə etdiyi İKT şəbəkələrinə görə bölgüsü İnternetə qoşulma növünə görə müəssisələrin bölgüsü Müəssisələrin internetdən istifadə məqsədlərinə görə bölgüsü İnternetə qoşulma sürətinə görə müəssisələrin bölgüsü Veb səhifəsi (veb saytı) olan müəssisələrin sayı Kompüterlərdən istifadə etmiş müəssisələrin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi İnternetə çıxışı olan müəssisələrin kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi İnternetə çıxışı olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi İnternetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı Müəssisələrdə internetdən istifadə etmiş işçilərin sayı İnternetdən istifadə etmiş işçilərin cins tərkibi Kompüterlərdən istifadə etmiş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü İnternetə qoşulmuş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin kompüteri olan müəssisələrdə çalışan bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə çalışan bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti İnternetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə çalışan bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə çalışan işçilərin siyahı sayına nisbəti
2022-ci il üzrə İKT sektoruna dair məlumatların əldə olunması məqsədilə ölkənin regionları üzrə proporsional qaydada, təsadüfi metodla seçilmiş ev təsərrüfatlarında 7 yaş və ondan yuxarı olan 27,4 min ev təsərrüfatı üzvü arasında sorğu aparılmış, fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslər uçota cəlb olunmuşdur. Hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar bu müşahidəyə cəlb olunmamışdır.
Məcmuədə 2018-2022-ci illər üzrə ev təsərrüfatlarında və müəssisələrdə İKT sistemləri, kompüterlərin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması, internetə çıxış imkanları, əhalinin elektron bilikləri, ümumtəhsil müəssisələrində İKT avadanlıqlarının mövcudluğu, İKT sektorunun əsas makro göstəriciləri və İKT məhsullarının idxalı və ixracı haqqında geniş məlumatlar əks olunmuşdur.

Şərti işarələr:
« - » hadisə baş verməmişdir;
« ... » məlumat mövcud deyildir;
« 0,0 » məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur.

Qeyd:
Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasındakı fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur.
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim