AZ    EN
logo

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

11.10.2023, 16:08
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 90 812,5 100,8 105,6
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 56 165,0 103,0 110,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 948,8 100,2 105,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 50 244,0 98,9 99,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 12 923,1 106,1 107,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 728,9 121,3 104,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 8 334,6 123,2 118,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 671,0 72,4 91,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 9 996,9 103,0 103,0
o cümlədən: bitkiçilik 5 457,3 102,5 103,0
heyvandarlıq 4 539,6 103,5 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 166,9 105,9 112,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 364,0 117,1 138,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 258,5 114,7 115,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 40 888,1 103,3 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 8 107,9 115,3 107,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 22 077,0 98,6 125,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 23 214,5 113,4 115,6
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1137,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 58 018,3 113,8 120,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 717,2 113,1 119,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2023-cü il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 580,1 115,9 126,9
Kredit qoyuluşları, 2023-cü il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 22 484,1 117,5 122,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 534,3 81,0 73,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 923,0* 111,3** 114,3***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,9 113,4
Əhalinin sayı, 2023-cü il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər1) 10 163,2 100,6 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 29 989,2* 84,1** 170,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,4** 106,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 18 838,6* 70,3** 197,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,2** 110,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 210,4* 114,6** 121,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,6** 109,3***
idxal
faktiki qiymətlərlə 11 150,6* 125,7** 120,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,9** 99,0***

Qeyd:

* 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları.
** 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları 2022-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
*** 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları 2021-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazisindəki əhali istisna olmaqla.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim