AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar-mart ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.04.2024, 12:26
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2024-cü ilin yanvar-mart ayları 2023-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar-mart ayları 2022-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 29 096,8 104,0 100,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 18 699,0 106,7 104,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 856,5 103,4 99,8
Sənaye məhsulu, milyon manat 15 731,8 100,9 96,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4 399,2 107,8 104,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 809,2 104,0 140,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 458,2 104,8 151,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 146,2 80,2 87,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 444,6 101,1 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 76,1 102,9 101,3
heyvandarlıq 1 368,5 101,0 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 54,6 104,7 106,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 452,9 106,9 122,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 766,4 110,4 117,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 13 474,2 103,1 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 827,4 105,8 111,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 234,3 111,4 118,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 8 412,6 128,1 116,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 821,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 19 408,1 105,0 115,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 905,4 104,5 114,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 13 267,2 111,5 118,6
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 24 629,1 121,0 115,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 469,2 77,4 87,8
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 946,8* 110,8** 111,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) x 101,0 113,8
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 10 187,5 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 6 428,2* 76,5** 107,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,0** 104,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 3 981,6* 69,2** 98,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,3** 102,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 455,0* 69,9** 136,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 63,1** 132,3***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 446,6* 92,3** 134,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 80,1** 110,8***

Qeyd:

* 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları.
** 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
*** 2023-cü ilin yanvar-fevral ayları 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) 2024-cü ilin mart ayı üzrə illik (2024-cü ilin mart ayı 2023-cü ilin mart ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 100,4 faiz təşkil etmişdir.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim