AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar-fevral ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.03.2024, 10:33
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2024-cü ilin yanvar-fevral ayları 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar-fevral ayları 2022-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 18 576,9 105,0 100,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 11 843,3 110,1 104,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 824,1 104,5 99,8
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 229,9 100,1 97,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 2 935,1 111,2 106,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 638,1 115,5 160,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 733,2 117,1 2,3 d.
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 97,9 94,7 119,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 954,7 99,9 103,3
o cümlədən: bitkiçilik 46,5 103,8 101,9
heyvandarlıq 908,2 99,7 103,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 35,2 104,1 106,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 294,4 108,4 120,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 505,0 109,4 120,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 555,0 103,5 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 865,2 105,3 111,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 6 555,0 111,5 127,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 253,0 143,5 136,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 302,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 11 190,3 104,7 115,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 098,8 104,1 114,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 13 116,2 110,0 123,8
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 24 362,5 120,3 117,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 454,1 77,8 82,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 942,4* 110,1** 111,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) x 101,3 113,9
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 10 183,7 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 3 270,0* 71,2** 115,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,0** 103,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 127,9* 66,9** 106,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,2** 99,0***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 222,0* 78,0** 122,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 70,0** 119,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 142,1* 80,9** 144,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 70,3** 118,7***

Qeyd:

* 2024-cü ilin yanvar ayı.
** 2024-cü ilin yanvar ayı 2023-cü ilin yanvar ayına nisbətən,
*** 2023-cü ilin yanvar ayı 2022-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
1) 2024-cü ilin fevral ayı üzrə illik (2024-cü ilin fevral ayı 2023-cü ilin fevral ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 100,8 faiz təşkil etmişdir.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim