AZ    EN
logo

2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.12.2023, 13:18
Göstəricinin adı 2023-cü ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2023-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2021-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 110 212,8 100,8 104,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 68 556,7 103,2 109,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 10 856,0 100,2 104,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 60 836,1 99,0 98,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 15 907,3 107,8 105,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 15 725,9 116,5 108,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 10 228,7 112,5 124,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 860,2 77,5 85,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 11 571,3 103,1 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 5 842,5 102,8 103,4
heyvandarlıq 5 728,8 103,3 103,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 206,9 104,9 112,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 732,0 118,1 135,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 826,6 116,1 115,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 51 278,5 103,6 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 10 115,5 114,6 107,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 29 642,0 102,3 127,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 29 155,2 112,2 116,4
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 486,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 70 223,5 112,8 120,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 6 917,1 112,2 119,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2023-cü il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 564,1 109,3 129,4
Kredit qoyuluşları, 2023-cü il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 23 196,5 115,9 121,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 440,4 68,2 79,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 921,1* 111,3** 114,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 109,4 113,8
Əhalinin sayı, 2023-cü il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər1) 10 172,8 100,6 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 37 367,4* 80,1** 168,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,4** 109,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 23 193,2* 66,1** 191,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,3** 113,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 712,5* 111,1** 118,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,2** 108,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 14 174,2* 122,3** 124,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 104,6** 101,7***

Qeyd:

* 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
*** 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazisindəki əhali istisna olmaqla.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim