AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar-may ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.06.2024, 09:50
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar-may ayları, faktiki 2024-cü ilin yanvar-may ayları 2023-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar-may ayları 2022-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 48 026,0 104,2 100,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 30 803,2 107,3 104,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 713,3 103,7 100,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 26 249,5 100,4 98,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 7 283,5 107,0 107,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 6 640,9 111,0 115,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 172,5 112,1 114,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 273,4 79,1 103,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 352,4 103,1 105,2
o cümlədən: bitkiçilik 783,0 107,4 110,9
heyvandarlıq 2 569,4 101,7 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 94,0 103,4 106,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 802,7 108,1 119,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 320,6 112,5 113,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 465,2 103,3 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 812,7 106,3 113,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 16 005,9 114,6 112,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 472,9 120,9 106,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 533,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 31 899,3 105,3 114,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 130,6 104,8 114,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 13 497,0 110,5 116,1
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 25 984,5 123,7 114,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 462,2 78,1 87,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 1 007,5* 110,2** 110,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) x 100,6 113,1
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 10 193,6 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 13 978,2* 85,5** 97,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,4** 105,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 513,4* 77,1** 86,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,6** 104,1***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 920,0* 77,5** 121,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 69,8** 117,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 464,8* 103,2** 131,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,1** 108,8***

Qeyd:

* 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları.
** 2024-cü ilin yanvar-aprel ayları 2023-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,
*** 2023-cü ilin yanvar-aprel ayları 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
1) 2024-cü ilin may ayı üzrə illik (2024-cü ilin may ayı 2023-cü ilin may ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 100,3 faiz təşkil etmişdir.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim