AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.06.2018
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-may ayları 2017-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-may ayları 2016-сı ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 29 294,0 101,1 99,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 15 916,3 101,9 102,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 991,1 100,2 98,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 19 177,4 100,7 94,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 996,1 107,6 103,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 240,8 89,5 96,8
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 799,2 88,8 100,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 770,4 108,5 102,0
o cümlədən: bitkiçilik 307,7 152,0 100,1
heyvandarlıq 1 462,7 102,5 102,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 88,7 100,9 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 779,3 101,4 102,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 715,9 106,3 104,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 13 697,7 102,4 101,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 175,5 102,4 100,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 8 245,2 130,1 116,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 594,4 112,9 126,5
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 650,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 20 753,7 109,3 107,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 119,1 108,3 106,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 7 881,3 114,7 89,4
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 11 815,8 76,5 82,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 708,8 107,2 115,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 538,8* 103,5** 106,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,2 113,8
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 9 923,1 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 9 318,8* 132,8** 109,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,3** 79,9***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 292,7* 129,7** 126,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 102,2** 85,3***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 485,3* 119,3** 122,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,4** 116,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 026,1* 139,8** 83,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,7** 71,9***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-aprel
** 2018-ci ilin yanvar-aprel 2017-ci ilin yanvar-aprel nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-aprel 2016-cı ilin yanvar-aprel nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim