AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-iyun ayları)

13.07.2012
 2012-ci ilinyanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 25  861.3 101.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 12368.2 111.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 17  537.7 97
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3124.8 108.7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 5  924.9 129.6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4229.4 130.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1970.7 110.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 103.3 103.7
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 69 108.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 643.5 117.9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8196.5 109.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2504.9 108
Statistika məlumatı1)    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 18  912.8x) 93.63)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 15  238.0x) 91.43)
idxalın ümumi həcmi  3 674.8x) 102.93)
Gömrük məlumatı2):    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 14  409.6x) 93.33)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 10 734.8x) 90.13)
idxalın ümumi həcmi  3 674.8x) 102.93)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 715.3x) 139.2xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5 648.5x) 153.4xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1066.8 -
Əhalinin gəlirləri 15099.8 114.2
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1651.2 112.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 382.6x) 108.1xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.2
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-mayı 2011-ci ilin yanvar-mayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2012-ci ilin yanvar-mayı xx) 2012-ci ilin yanvar-mayı 2011-ci ilin yanvar-mayına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim