AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

16.05.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü il aprel ayı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları 2012-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 17 230.5 103.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 8881.7 110.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 11 275.2 99.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 250.8 102.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4 252.7 128.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2 838.1 126.6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 762.6 104.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 66.2 102.2
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 44.6 106.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 462.6 108.9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5 887.7 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 849.0 107.3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 669.4x) 133.9xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4 514.8x) 158.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 154.6 -
Əhalinin gəlirləri 10 259.7 106.3
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1 108.7 104.9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 404.7x) 106.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.4
Statistika məlumatı 1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10 679.2x) 98.13)
o cümlədən:
ixrac 8 468.1x) 96.13)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 447.4x) 128.33)
idxal 2 211.1x) 106.13)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 8 556.9x) 114.93)
o cümlədən:
ixrac 6 345.8x) 118.03)
idxal 2 211.1x) 106.13)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-martı 2012-ci ilin yanvar-martına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-martı; xx)2013-cü ilin yanvar-martı 2012-ci ilin yanvar-martına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim