AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

14.12.2016
Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 54 433,1 96,1 103,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 35 917,2 94,4 104,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 649,9 95,0 101,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 28 832,9 99,4 103,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 668,3 104,9 107,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 13 009,1 72,0 97,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 445,2 72,1 99,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 305,2 102,3 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 512,1 102,1 110,8
heyvandarlıq 2 793,1 102,5 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 202,6 99,5 100,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 746,5 102,0 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 448,0 104,4 106,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 26 329,7 101,7 111,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 805,0 99,9 105,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 965,5 83,9 90,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 13 927,4 90,0 102,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 961,9 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 40 028,5 108,9 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 4 154,7 107,7 104,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 413,1 103,3 102,4
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 15 820,0 85,2 104,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 375,6 105,7 138,0
Orta aylıq əmək haqqı, manat 493,8x) 106,9xx) 104,6xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,1 103,7
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 793,8 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 17 806,4x) 94,9xx) 98,6xxx)
o cümlədən: ixrac 10 848,4x) 96,6xx) 98,1xxx)
idxal 6 958,0x) 91,8xx) 100,4xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 14 153,7x) 86,6xx) 95,8xxx)
o cümlədən: ixrac 7 195,7x) 83,1xx) 94,0xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 973,8x) 79,4xx) 103,6xxx)
idxal 6 958,0x) 91,8xx) 100,4xxx)

 

Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar - oktyabr ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar - oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar - oktyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar - oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - oktyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim