AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

14.08.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-iyul ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları 2014-сü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 32 057,5 105,6
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 21 800,1 109,0
Sənaye məhsulu 15 771,2 103,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 377,0 114,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 9 368,5 103,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 998,2 111,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 3 497,0 108,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 126,4 101,4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 89,6 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri 937,2 110,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 13 979,2 112,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 814,3 106,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7 806,9 x) 83,6 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8 577,8 x) 98,3 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 770,9 -
Əhalinin gəlirləri 23 606,1 106,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 2 484,1 105,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 457,2 x) 104,0 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,7
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 13 891,6 x) 104,2 3)
o cümlədən:
ixrac 9 193,0 x) 102,1 3)
idxal 4 698,6 x) 112,6 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10 930,1 x) 104,1 3)
o cümlədən:
ixrac 6 231,5 x) 101,0 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 870,6 x) 116,0 3)
idxal 4 698,6 x) 112,6 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-cü ilin yanvar-iyun ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim