AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.05.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-aprel ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-apreli faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-apreli 2014-сü ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 16 639,0 105,5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 11 035,6 106,8
Sənaye məhsulu 8 471,9 103,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 369,8 110,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4 868,6 103,5
o cümlədən tikinti- quraşdırma işlərinə 3 771,8 109,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu 910,0 103,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 68,6 101,4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 47,6 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri 514,3 110,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7 496,7 109,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 111,9 105,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 938,8 x) 87,9 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4 189,8 x) 95,8 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 251,0 -
Əhalinin gəlirləri 12 649,3 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 333,0 104,4
Orta aylıq əmək haqqı, manat 449,5 x) 103,5 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,1
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 6 877,5 x) 112,6 3)
o cümlədən:
ixrac 4 449,1 x) 107,3 3)
idxal 2 428,4 x) 136,6 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5 812,1 x) 124,7 3)
o cümlədən:
ixrac 3 383,7 x) 120,8 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 474,2 x) 138,9 3)
idxal 2 428,4 x) 136,6 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-martı 2014-cü ilin yanvar-martına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar-martı;
xx) 2015-ci ilin yanvar-martı 2014-cü ilin yanvar-martına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim