AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.09.2016
Makroiqtisadi göstəricilər

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-сü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 38 027,8 96,9 104,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 24 981,9 94,2 107,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 953,0 95,7 104,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 20 258,3 101,0 102,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 367,5 103,3 111,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 999,1 69,3 101,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 408,5 67,7 108,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 914,5 102,4 107,4
o cümlədən: bitkiçilik 1 987,7 102,1 112,3
heyvandarlıq 1 926,8 102,8 102,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 147,0 98,8 100,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 234,2 101,9 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 070,7 109,2 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 18 463,7 102,2 111,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 682,6 100,9 106,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 8 281,5 77,6 86,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 9 348,5 86,6 94,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1 067,0 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 28 972,4 108,6 105,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 011,7 107,4 104,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 7 843,8 103,1 109,6
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 16 713,3 82,8 118,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 504,4 116,2 143,9
Orta aylıq əmək haqqı, manat 489,3x) 106,6xx) 104,1xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110,8 103,8
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 9 765,4 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 12 133,6x) 93,7xx) 102,0xxx)
o cümlədən: ixrac 7 376,3x) 96,0xx) 100,6 xxx)
idxal 4 757,3x) 89,1xx) 107,8xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 9 347,1x) 86,8xx) 104,1xxx)
o cümlədən: ixrac 4 589,8 x) 85,1xx) 102,7xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 662,1x) 73,9xx) 111,4xxx)
idxal 4 757,3x) 89,1xx) 107,8xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar- iyul ayları 2015-ci ilin yanvar- iyul aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx)2015-ci ilin yanvar- iyul ayları 2014-cü ilin yanvar- iyul aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəliqiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xamneft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim