AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar ayı)

16.02.2012
 2012-ci ilin yanvarı faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvarı 2011-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4  091.2 101.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 1756.3 105.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 3  064.6 100
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 529 114.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 459.4 104.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 229.1 97.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 177.7 102.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 16.4 106.4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 10.3 110.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 98.4 121.8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1360.3 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 478.3 110.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 36  326.91) 103.92)
o cümlədən:        
ixracın ümumi həcmi 26  570.91) 88.72)
idxalın ümumi həcmi 9  756.01) 145.32)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 15 700.7x) 137.7xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 15  394.7x) 130.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 306 -
Əhalinin gəlirləri 2062.4 114.8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 226.1 113.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 363.1x) 109.5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.8
1) 2011-ci il
2) 2011-ci il 2010-cu ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci il
xx) 2011-ci il 2010-cu ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim