AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.09.2019, 10:55
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 50 875,7 102,4 100,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 30 383,1 103,0 100,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 145,1 101,5 99,8
Sənaye məhsulu, milyon manat 30 912,7 102,0 101,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 7 379,9 115,2 110,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 627,2 94,6 87,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 5 365,7 105,7 122,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 916,4 95,2 137,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 206,7 106,2 104,2
o cümlədən: bitkiçilik 2 649,7 109,2 105,8
heyvandarlıq 2 557,0 103,1 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 154,4 101,7 101,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 303,8 101,9 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 397,2 117,6 107,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 24 175,2 102,9 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 692,9 102,0 102,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 810,3 105,2 130,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14 712,1 109,1 119,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 98,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 36 861,6 106,4 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 727,8 105,5 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 8 580,0 106,6 117,3
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 13 681,4 112,4 94,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 487,4 83,5 98,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 587,7* 108,4** 103,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,7
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 10 027,9 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 19 932,8* 114,0** 135,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,0** 100,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 499,1* 98,3** 137,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,2** 100,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 133,0* 117,0** 113,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,8** 103,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 433,7* 146,0** 132,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 115,6** 100,5***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları
** 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim