AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.08.2019, 17:39
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 44 473,1 102,5 100,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 26 341,4 103,0 100,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 499,5 101,6 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 304,3 102,2 100,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 6 555,0 115,8 110,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 395,5 97,3 82,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 618,1 109,7 119,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 772,9 87,9 165,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 453,7 106,3 106,5
o cümlədən: bitkiçilik 2 223,3 109,5 111,0
heyvandarlıq 2 230,4 103,1 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 129,8 101,7 101,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 121,4 101,9 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 196,4 116,9 107,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 108,3 102,9 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 892,5 101,8 102,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 435,5 102,5 128,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 102,7 112,5 119,3
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 667,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 218,8 106,6 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 259,7 105,7 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 8 736,3 107,7 117,4
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 13 482,6 111,4 87,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 486,5 85,2 96,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 585,2* 108,2** 103,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,7 102,8
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 019,6 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 16 866,2* 115,2** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,5** 102,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 850,6* 98,6** 136,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,4** 102,1***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 979,1* 115,7** 115,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,1** 104,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 015,6* 150,5** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 119,6** 103,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları
** 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim