AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.02.2022, 15:43
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2022-ci ilin yanvar ayı 2021-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar ayı 2020-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 9 257,6 105,8 97,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 4 669,7 108,8 100,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 922,2 105,4 97,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 6 469,3 105,4 96,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 516,8 124,1 112,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 658,1 88,9 72,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 285,5 87,3 61,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 26,2 20,0 157,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 394,6 102,7 102,3
o cümlədən: bitkiçilik 20,7 104,8 106,8
heyvandarlıq 373,9 102,6 102,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 16,0 103,3 88,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 113,2 164,8 46,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 196,6 110,6 94,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 3 630,3 102,9 98,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 734,2 106,6 74,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 2 746,9 118,4 127,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 983,4 79,8 87,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 763,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 4 675,9 115,5 99,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 465,8 115,1 99,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 9 241,5 113,0 94,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat 17 119,8 117,8 95,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 719,4 80,6 70,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 732,1* 103,4** 111,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,5 103,3
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər 10 156,4 100,4 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 35 556,4* 146,9** 73,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,0** 78,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 23 850,6* 177,0** 69,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 117,0** 88,0***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 713,4* 147,2** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 138,4** 83,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 11 705,8* 109,1** 78,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,0** 64,0***

Qeyd:

* 2021-ci il.
** 2021-ci il 2020-ci ilə nisbətən,
*** 2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim