AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.11.2019, 17:49
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 65 415,1 102,1 100,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 112,2 103,5 101,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 609,6 101,2 99,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 38 097,6 101,4 101,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 9 086,9 114,5 110,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 407,4 97,4 88,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 7 136,5 106,8 116,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 359,0 108,3 118,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 900,3 107,2 105,0
o cümlədən: bitkiçilik 3 549,5 111,4 107,4
heyvandarlıq 3 350,8 103,2 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 191,7 101,5 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 671,8 102,3 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 776,4 116,1 108,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 31 122,9 103,1 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 439,1 102,3 102,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 19 273,9 105,8 134,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 18 433,6 103,7 125,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 840,3 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 46 705,8 106,9 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 719,2 106,0 107,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 605,3 105,0 116,8
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 211,3 115,5 98,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 447,3 82,8 94,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 603,5* 111,7** 102,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,4
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 044,5 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 24 837,2* 107,2** 134,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,4** 99,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 14 459,2* 94,8** 137,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,3** 100,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 413,1* 117,1** 112,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,1** 103,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 378,0* 131,3** 128,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,4** 97,7***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim