AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.03.2021, 12:19
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-сu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 12 019,0 96,8 102,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 7 629,3 99,6 106,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 201,6 96,3 101,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 7 090,5 96,0 100,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 2 107,4 112,1 121,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 338,4 68,0 112,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 525,4 51,0 101,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 155,7 100,3 121,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 669,3 102,3 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 29,8 106,2 112,7
heyvandarlıq 639,5 102,1 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 30,3 88,9 104,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 162,3 52,3 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 354,9 95,5 121,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 6 027,9 98,7 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 213,4 83,9 105,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 4 029,4 111,5 102,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 3 469,8 104,2 112,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 559,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 7 979,9 95,8 109,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 797,8 95,3 108,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 8 202,9 95,5 106,3
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 14 587,2 94,0 120,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 900,4 68,9 83,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 690,9* 97,0** 127,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,7 102,8
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 10 122,1 100,5 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 2 242,4* 94,3** 95,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,9** 82,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 454,9* 87,8** 112,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,9** 101,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 146,1* 103,8** 102,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,1** 94,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 787,5* 109,2** 70,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,7** 55,0***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar ayı.
** 2021-ci ilin yanvar ayı 2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim