AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.12.2020, 13:41
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 64 709,3 95,7 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 45 391,7 97,1 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 485,7 95,0 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 33 393,5 95,3 101,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 10 513,4 111,4 113,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 716,6 96,0 97,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 7 504,6 89,0 103,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 352,1 81,2 96,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 966,1 102,0 107,1
o cümlədən: bitkiçilik 3 936,2 101,0 111,3
heyvandarlıq 4 029,9 102,9 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 171,0 80,4 101,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 104,2 59,5 102,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 996,1 101,6 115,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 35 046,3 98,6 103,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 227,2 74,2 102,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 22 241,1 105,2 105,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 22 162,7 109,9 102,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 78,4 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 50 173,1 98,7 107,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 028,8 98,0 106,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 870,3 89,3 108,2
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 785,9 102,4 117,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 006,5 72,7 81,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 704,5* 114,7** 113,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 121,8 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 19 894,2* 72,5** 103,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,3** 98,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 126,8* 69,6** 92,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,6** 99,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 444,4* 91,8** 114,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,3** 109,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 767,4* 76,6** 123,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 62,4** 97,2***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim