AZ    EN
logo

2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.01.2024, 12:18
Göstəricinin adı 2023-cü ildə, faktiki 2023-cü il 2022-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2022-ci il 2021-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 123 005,5 101,1 104,6
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 77 661,8 103,7 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 12 114,5 100,5 104,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 66 619,0 98,9 98,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 17 741,7 108,0 107,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 20 296,6 109,8 103,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 14 031,1 109,3 109,6
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 866,9 105,8 97,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 12 210,6 103,0 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 5 933,9 102,7 103,3
heyvandarlıq 6 276,7 103,2 103,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 230,2 105,3 112,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 923,6 118,7 133,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 3 206,5 116,3 114,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 58 997,7 103,7 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 11 411,6 114,0 108,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 35 574,8 116,0 116,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 36 458,5 113,7 116,7
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 883,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 78 050,2 112,8 120,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 7 686,9 112,2 120,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2023-cü il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 12 524,9 108,1 128,0
Kredit qoyuluşları, 2023-cü il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 23 618,0 116,8 121,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 440,3 68,7 81,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 923,1* 111,2** 114,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108,8 113,9
Əhalinin sayı, 2023-cü il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər1) 10 176,8 100,6 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 41 187,0* 80,3** 162,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,2** 108,0***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 25 374,3* 66,1** 182,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,8** 111,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 3 033,7* 110,5** 116,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,2** 106,9***
idxal
faktiki qiymətlərlə 15 812,7* 122,8** 123,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,1** 101,3***

Qeyd:

* 2023-cü ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2023-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2022-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
*** 2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazisindəki əhali istisna olmaqla.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim