AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-aprel ayları)

18.05.2009
 2009-cu ilin yanvar-apreli faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-apreli 2008-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-apreli 2007-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 8996 104.3 115
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4564.7 108.4 111.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5577.3 100.5 114.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1360.9 99.1 116.2
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2159.1 105.2 121.6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1530.4 140.8 174.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 436.8 104.6 103.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 57.2 101.8 113.3
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 33.5 105.1 111.3
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 295.9 110.6 141.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3670.6 108.1 114.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1107.1 116.1 129.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3804.4x) 131.3xx) 140.9xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 2482.3x) 160.8xx) 168.0xxx)
idxalın ümumi həcmi 1322.1x) 97.7xx) 119.0xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2522.3x) 127.1xx) 182.6xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2347.7x) 171.1xx) 164.5xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 174.6x) - -
Əhalinin gəlirləri 6738 120.3 133.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 781.2 118.9 132
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 295.7 124.5 123.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 106.5 117.8
x) 2009-cu ilin I rübü
xx) 2009-cu ilin I rübü 2008-ci ilin I rübünə nisbətən
xxx)2008-ci ilin I rübü 2007-ci ilin I rübünə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim