AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-noyabr ayları)

15.12.2009
 2009-cu ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-noyabrı 2008-ci ilin yanvar-noyabrına
2008-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki 2007-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 29654.2 109 111.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 19841.3 108.2 106.8
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 6444.4 81.2 138.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3270.4 103.3 106.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 170.4 103 110.4
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 896.9 112.8 129.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10489.9 108.6 115.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3595.9 112.3 129.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 16517.6x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 11561.0x) x x
idxalın ümumi həcmi 4956.6x) 84.0xx) 133.2xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8342.2x) 95.5xx) 167.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7178.9x) 94.5xx) 172.6xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1163.3x) - -
Əhalinin gəlirləri 19816.2 107.6 137.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2245.8 106.2 135.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296 111.7 124.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.5 121.4
x) 2009-cu ilin yanvar-oktyabrı
xx)2009-cu ilin yanvar-oktyabrı 2008-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar- oktyabrı 2007-ci ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim