AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar ayı)

16.02.2010
 2010-cu ilin yanvarı faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvarı 2009-cu ilin yanvarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2009-cu ilin yanvarı 2008-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3 212.0 109.2 97.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2 543.0 113.5 94.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 401.3 105.6 75.6
Kənd. meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 109.1 102 102.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 14.8 108.7 101.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 72.1 118 107.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1 016.4 108.4 110.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 374.5 110.6 120.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 818.2x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 14 698.5x) x x
idxalın ümumi həcmi 6 119.7x) 85.4xx) 125.4xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 325.9x) 95.9xx) 179.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 10 567.9x) 98.1xx) 177.0xxx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 242.0x) - -
Əhalinin gəlirləri 1 526.9 106.4 121
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 171.9 105.1 119.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 296.9 102 119.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.8 111.9
x) 2009-cu il
xx)2009-cu il 2008-ci ilə nisbətən
xxx) 2008-ci il 2007-ci ilə nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim