AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

14.12.2011
 2011-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 45  476.6 100.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 21  494.5 109.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 31  165.5 95
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5  122.1 109.7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 10  017.2 128.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7  373.9 139.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 4  383.7 106.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 186.3 103.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 154.2 106.6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1107.5 112.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 14  454.4 110.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  673.8 107.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 29  768.11) 109.02)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 22  139.21) 96.32)
idxalın ümumi həcmi 7  628.91) 146.02)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 548.7x) 125.3xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 9  897.5x) 129.5xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 651.2 x
Əhalinin gəlirləri 27  277.9 119.2
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 3  014.9 117.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 355.7x) 108.7xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108
1) 2011-ci ilin yanvar-oktyabrı
2) 2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar-oktyabrı
xx) 2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim