AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2011
 2011-ci ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat 011-ci ilin yanvar-avqustu 2010-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 30  868.8 101.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 15  188.1 108.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20861.7 97.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3687.9 110.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6  398.4 121.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4  594.2 125.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3262.9 109.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 135.6 104.6
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 111.4 106.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 765.3 110.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10199.3 110.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3199.8 107.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 626.31) 106.82)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 15 484.41) 94.52)
idxalın ümumi həcmi 5 141.91) 143.72)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 868.5x) 119.8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 201.2x) 118.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 667.3 -
Əhalinin gəlirləri 19  030.2 118.5
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2  107.4 117
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 353.7x) 109.8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.5
1) 2011-ci ilin yanvar-iyulu
2) 2011-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- iyulu
xx) 2011-ci ilin yanvar- iyulu 2010-cu ilin yanvar- iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim