AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.05.2021, 09:28
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-сu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 25 078,6 99,8 100,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 15 831,7 104,1 99,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 506,2 99,3 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 14 901,6 96,2 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 4 456,5 116,5 116,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 752,8 91,3 99,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 931,7 84,8 87,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 358,9 95,4 73,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 447,4 102,3 103,8
o cümlədən: bitkiçilik 104,0 102,6 113,5
heyvandarlıq 1 343,4 102,3 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 62,4 93,8 95,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 355,8 69,8 81,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 716,2 103,8 108,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 12 023,0 100,1 98,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 401,3 95,9 90,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 8 234,3 86,0 127,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 527,7 103,6 100,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 706,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 037,9 98,9 101,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 702,7 98,4 101,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 147,5 98,7 99,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 14 728,0 94,2 119,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 918,2 66,2 89,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 713,2* 95,8** 128,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,0 103,0
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 130,1 100,5 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 7 036,8* 104,9** 84,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,9** 84,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 506,3* 110,8** 84,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,9** 96,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 501,5* 117,0** 103,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,7** 94,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 530,5* 95,9** 84,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 75,7** 67,2***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim