AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.06.2017

Göstəricinin adı

2017-ci ilin

yanvar-

may ayları,

faktiki

2017-ci ilin

yanvar-may ayları

2016-сı ilin

yanvar-may aylarına

nisbətən, faizlə

Məlumat üçün

2016-cı ilin

yanvar-may ayları

 2015-сi ilin

yanvar-may

aylarına

nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

25 338,7

99,1

95,8

   o cümlədən qeyri-neft ÜDM

14 918,5

102,3

93,0

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

2 610,3

98,0

94,6

Sənaye məhsulu, milyon manat

15 710,5

94,5

99,7

   o cümlədən qeyri-neft sənayesi  

3 638,4

103,9

103,5

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

5 671,7

96,8

66,9

   o cümlədən tikinti-quraşdırma

   işlərinə  

4 144,4

100,4

63,0

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

1 532,6

102,0

105,8

    o cümlədən: bitkiçilik

167,2

100,1

124,0

                         heyvandarlıq   

1 365,4

102,3

103,3

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

87,9

102,1

97,0

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

768,2

102,5

101,8

İnformasiya və rabitə xidmətləri,

milyon manat

676,2

104,9

111,1

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,

milyon manat

12 918,3

101,9

101,9

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

3 023,5

100,1

101,4

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,

milyon manat

6 335,7

116,2

84,9

Dövlət büdcəsinin xərcləri,

milyon manat

6 724,1

126,5

72,5

Dövlət büdcəsinin kəsiri,

milyon manat

388,4

x

x

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

18 613,9

107,3

108,3

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

1 917,5

106,2

107,0

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə,

milyon manat

6 873,2

89,4

99,6

Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə,

milyon manat

15 453,5

82,4

91,1

   o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 594,0

115,4

109,9

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

520,5*

106,8**

107,8***

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

113,8

110,4

Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər

9 836,7

101,0

101,2

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $      

(statistika məlumatı1)

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

7 000,8*

108,8**

68,5***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

84,8**

86,3***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

4 835,8*

125,9**

64,1***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

93,2**

92,1***

                         idxal

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

2 165,0*

83,5**

76,2***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

72,4**

76,1***

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $

(gömrük məlumatı2)

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

5 595,7*

112,0**

60,3***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

84,9**

72,9***

     o cümlədən:ixrac

 

 

 

           faktiki qiymətlərlə

3 430,7*

142,9**

49,3***

           müqayisəli qiymətlərlə

x

98,4**

70,7***

               ondan qeyri-neft ixracı

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

408,2*

122,6**

55,8***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

120,5**

60,2***

                        idxal

 

 

 

            faktiki qiymətlərlə

2 165,0*

83,5**

76,2***

            müqayisəli qiymətlərlə

x

72,4**

76,1***

 

Qeyd:

*       2017-ci ilin yanvar-aprel ayları.

**    2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.

1)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 

     başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair   

     məlumatlar  nəzərə alınmaqla. 

2)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam  neft

     və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim